Turismekoncessioner

En koncession giver eneretten til at drive turistvirksomhed i et bestemt område.

En turismekoncession er en mulighed for lokale turistoperatører at udvikle deres produkt. Selvom der er udstedt koncession, er det dog stadig muligt for andre lokale at bruge området til for eksempel jagt, fiskeri og andre rekreative aktiviteter, dog ikke til kommercielle formål.

Turismekoncessionshaveren er den eneste der kan bruge det pågældende område til at servicere turister.

En turismekoncessionshaver skal rapportere hvert år om resultaterne af deres produkt.

Koncessioner tildeles på baggrund af ansøgernes planer for aktiviteter, finansiering og graden af lokal forankring. Det er således en fordel, hvis en turismeoperatør, der ønsker at byde på en koncession, har en stor lokal forankring.

Kun selskaber med hjemsted i Grønland er berettigede til at byde på koncessioner.

En turismekoncession giver eneretten til at udbyde turistaktiviteter til kommercielt formål i det uddelte område. Dette fratager dog ikke andres mulighed for at bruge området til private aktiviteter.

Uddelte turistkoncessioner har for eksempel givet eneret til sportsfiskeri, trofæjagt, heliskiing, vildmarkscamp og skiresort, der udvikles af lokale turistoperatører.

En turismekoncession giver koncessionshaveren en mulighed for at udvikle produktet uden at skulle konkurrere med andre turistoperatører på samme landområde.

Eksempler på produktudvikling er f.eks. etablering af hytter og mulig finansieringsstøtte til køb af udstyr m.m. i de udvalgte landområder for at forbedre turistoplevelsen.

Koncessionshavere skal en gang årligt sende en rapportering til Naalakkersuisut vedrørende aktiviteter omfattet af nærværende koncession.

Denne rapportering skal tage udgangspunkt i den aktivitetsplan, finansieringsplan og beskrivelsen af lokal forankring, som koncessionshaver har angivet i ansøgningen om koncession.

Der er 2 måder at få en koncession på:

  1. Den første er, at kommunen udligger et område til koncession ved at vedtage et kommuneplantillæg. Selvstyret laver derefter udbudsmateriale til området, som du derefter kan ansøge om.
  2. Den anden måde er, at du selv henvender dig til Selvstyret om et område du er interesseret i. Selvstyret henvender sig til kommunen som tager stilling til, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg der muliggør en koncession i det interesserede område.


Hvis der ikke er et aktuelt udbud, kan du henvende dig til Erhvervsafdelingen i Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima via mail på isiin@nanoq.gl og foreslå et område, samt en turisme aktivitet du gerne vil have startet.

Erhvervsafdelingen vil derefter sørge for at kontakte den relevante kommune og forespørge om kommunen vil udlægge området som en koncession.

Kommunen laver kommuneplantillæg vedrørende de bestemte turismekoncessionsområder.

Erhvervsafdelingen i Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima sætter det i udbud, således at alle der er interesseret i området har mulighed for at kunne ansøge området.

 

Nedenunder kan du se koncessionsområder der bliver tildelt i Qeqqata Kommunia fra 1-12.

Koncessionsområde 1


Koncessionsområde 2


Koncessionsområde 3


Koncessionsområde 4Koncessionsområde 5


Koncessionsområde 6


Koncessionsområde 7

Koncessionsområde 8


Koncessionsområde 9


Koncessionsområde 10


Koncessionsområde 11


Koncessionsområde 12


Skrevet af: Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, justitsområdet og Ligestilling
Postbox 1601
3900 Nuuk

Telefon: 34 50 00
Email: isiin@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.