airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Namminersortutut suliffeqarfimmi aningaasarsialinnut aningaasarsianik taarsiigallartarnissaq pillugu qinnuteqaat

Aningaasarsianik taarsiigallarnissaq pillugu qinnuteqaat

Kommunerisannuinnaq aalajangersimasunik paasissutissaqarpoq

Kommune toqqaruk
Tamatigoortumik

Coronavirusip (COVID-19-ip) atuunnerata nassaatarisaanik soraarsitsinermut taarsiullugu suliffeqarfiup namminersortup sulisuminik angerlartitsinerminut atatillugu aningaasarsianik taarsiivigineqartassapput.

Ilitsersuutip matuma atuarluarnissaa pingaaruteqarpoq, tassami qanoq iliorlutit qinnuteqassanersutit, kisianni aamma piumasaqaatit, tassani nassuiarneqarmata.

 

Aningaasarsianik taarsiigallartarnermut aaqqiissut

Aaqqiissut Coronavirusip (COVID-19-ip) nassatarisaanik namminersortutut suliffeqarfinnut immikkut ittumik annertuumik aningaasaqarnermikkut eqqorneqartunut atuuppoq, tamatumalu ilutigisaanik sulisumik minnerpaamik 30 %-iinik, imaluunniit sulisutik 25-t sinnerlugit soraarsitsisariaqalersinnaasunut atuulluni.

Taarsiissuteqarnermut aaqqissuussineq ulloq 19. marts nal 12:00 aallarnerfigalugu 30. juni 2020 tikillugu ilanngullugulu atuutissaaq. Ulloq 23. marts nal. 12:00 aallarnerfigalugu qinnuteqarsinnaalissaatit.

Sulisut aningaasarsiaannut ulloq 19. marts kingorna akissarsiassaalersunut aammalu tunniunneqartunut taamaallaat qinnuteqarsinnaavutit.

 

Aaqqiissut makkununnga atuuppoq:
 • Namminersortunut atorfilittalinnut
  Assersuutigalugu ataatsimik sulisoqaruit , sulisorisat atorfilittalittut sulisutut naatsorsuunneqarpoq , taamaattumillu isumaqatigiissummi ilaassaatit.

 • Ullup ilaatigut atorfeqartut
  Sulisunut eqqorneqartunut taakkununnga aningaasarsianut aningaasartuutinit 75 %-itut aningaasarsianik taarsiigallarneq naatsorsorneqassaaq. Ullup ilaatigut atorfeqartitsissaguit aningaasarsiaat naatsorsuutini tamakkiisuni taakkunani ilaaginnassapput.
 • Sulisut kattuffimmi ilaasortaanngitsut
  Sulisartut kattuffianni ilaasortaanngitsunut sulisunut aningaasarsianik taarsiigallarnermik pissarsiaqarsinnaavutit.

 

Aaqqiissut makkununnga atuutinngilaq:
 • Pisortat suliffeqarfiutaat, imaluunniit pisortat pigisaattut suliffeqarfiit
 • Namminersortut sulisoqanngitsut, immikkut ilai pinnagit
  (takuuk Angallateerarsorlunga aalisartuuvunga, aningaasarsianik taarsiigallarnermik pissarsisinnaavunga?)
 • Aalajangersimasumik sulineq ajortut
  Aaqqiissut laajanut atuutinngilaq, tassaasunut sulisut ullormut/nalunaaquttap akunneranut ilaanneeriarlutik atorfinitsitaasartunut, ullulli marluk sinnerlugit atorfeqarnissaannik isumaqatigiissuteqarfigineqanngitsut.

 

Angallateerarsorlutik aalisartunut

Taamaallaat aningaasarsianik taarsiigallarnermik pissarsisinnaavutit ”angerlartinneqassaguit”, tassa imaappoq Coronavirus pissutigalugu ajornartoorfik pillugu piffissami pineqartumi sulinngikkuit.

Angallateerarsorlutik aalisartuuguit ”imminullu angerlartikkuit” qanoq annertutigisumik isertitaqarsinnaasimagaluarnerit uppernarsassavat, tassalu qaammatini 12-ini kingullerni qaammatikkartumik agguaqatigiisillugit isertitatit tassani pineqarput.

Qaammatini kingullerni 12-ini (qulaaniittoq takuuk) agguaqatigiisillugit naatsorsornerisigut ”aningaasarsiavit” 75 %-ii (annertunerpaamik kr. 20.190,-) taarsiivivineqarlutit pissarsiarissavatit, ullullu 30-it ingerlanerini ulluni tallimani feeriarnissaq allatulluunniit sulinngiffeqarnissaq piumasaqaatigineqassaaq (takuuk Aningaasarsianik taarsiiffittut piffissami sulisoq feriaqarneq atussavaa?).
Ilumoortumik ”angerlartitaasimanerit” uppernarsassavat, tassa imaappoq Coronavirus (COVID-19) peqqutaalluni aalisartoqarsinnaasoqannginnera pissutigalugu.

 

Taarsiigallarnermi qanoq annertutigisumik pissarsissavit
 • Piffissami sulisut qanoq annertutigisumik aningaasarsiaqassappat
  Taarsiigallarnermik piffissami sulisunut suliffeqarfik tamakkiisumik aningaasarsiaqartitsiuassaaq, Coronavirus (COVID-19)-ip atuunnerata malitsigisaanik aningaasaqarnermikkut annertuumik eqqugaasimassagaluarunilluunniit.
 • Namminersortutut suliffeqarfik taarsiigallarnermik qanoq annertutigisumik pissaqassanera
  • Aalajangersimasumik atorfeqartunut: Piffissaq tamakkerlugu sulisunut ilaasunut ataasiakkaanut tamanut qaammatikkaani aningaasarsianik taarsiigallarneq aningaasarsianut aningaasartuutinit 75 %-iussaaq, taamaattorli annertunerpaamik 20.190 kr.-usunik.
  • Nalunaaquttap akunnermusialinnut: Sulisunut ataasiakkaanut tamanut qaammatikkaani aningaasarsianik taarsiigallarneq 75 %-iussaaq, taamaattorli annertunerpaamik 20.190 kr.-usunik.

Malugiuk:
Taarsiigallarnernik pissarsinissamut sulisoq piffissaq tamakkerlugu atorfeqartariaqanngilaq.
Taarsiigallarneq sulisup suleqqilersinneratigut atuukkunnaassaaq.

 

Aningaasarsianik taarsiigallarnissaq pillugu qinnuteqaat

Aningaasarsianik taarsiigallarnissaq pillugu qinnuteqaat qarasaasiakkut linki linki aqqutigalugu pissaaq, aaqqiissummilu najoqqutassanik kikkut tamarmik naapertuutsitsisut taarsiivigineqarallassapput.

Malugiuk:
Aaqqiissutip ammarneqarnera sioqqullugu qinnuteqaatit tiguneqassanngillat.

 

Kikkut qinnuteqarsinnaappat

Suliffiit namminersortut tamarmik, aamma najoqqutassanik naapertuutitsisut suliffeqarfiup suunera suliaqarfiusorlu apeqqutaatinnagit taarsiigallarnerit pillugit qinnuteqarsinnaapput. Tamanna aamma makkununnga atuuppoq:

 • Peqatigiiffiit
 • Aningaasaateqarfiit
 • Suliffeqarfiit imminnut pigisut

Pisortat tapiissutigisaanni sullissisarfiit nalinginnarmik ingerlatsinermut aningaasartuutaasa affai sinnerlugit annikinnerusunik pissrsissappata.

 

Ingerlattagassat

Qinnuteqareeruit, qinnuteqaatit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi suliarineqassaaq. Qinnuteqaatit suliarineqareerpat, aalajangiineq tigussavat.

Sapinngisamik piaarnerpaamik taarsiissutit ilinnut akiliutigineqassapput.

Piffissami pineqartumi sulisornut angerlartinneqartunut tamaginnut aningaasarsiat aningaasartai ataatsimut katillugit qinnuteqaatigissavatit.

Suliffeqarfiit aningaasarsianut taarsiivigineqarnissamik qinnuteqareersimappat, kisianni pissutsit ajorseriartussaallutik, taamaattumillu sulisunik allanik angerlartitsisariaqarlutik aammalu aningaasarsianut taarsiissutissanik annertunerusunik pisariaqartitsillutik, sulisut amerlanerusut aaqqissuussinermi ilaatinneqarnissaannik suliffeqarfiit qinnuteqarsinnaavoq.

 

Qinnuteqaraanni uppernarsaatit

Qinnuteqaruit qinnuteqaammi makku nalunaarsussavatit:

 • Suliffeqarfiup aqqa, CVR-normu, aamma suliaqarfiusoq
 • Oqarasuaatip mobilillu normua, aamma E-mail
 • Kontonormu (aningaasarsianik taarsiivigitikkallarnissamut aningaasat ikineqarnissaannut)
  Sulisut ilai angerlartitaasussat (minnerpaamik 30 %-it, imaluunniit ikinnerpaatut sulisut 25-t).
 • CPR-normu, aningaasarsiat aamma sulisunut ataasiakkaanut tamanut suliaqarnerup annertussusia
  (sulisoq piffissaq tamakkerlugu sulisuua imaluunniit ullup ilaani sulisuua).
 • Aningaasarsiat allagartaat kingulleq, assingusorluunniit, aningaasarsianut aningaasartuummik uppernarsaasoq.
 • Piffissaq, taarsiivigineqarallartussatut kissaateqarfiusoq, kiisalu tamatumunnga tunngaviliineq, soorlu suliassanik amigaateqarneq.

 

 

ilumoorneraanermik nalunaarut

Pisortanit ilumoorneraanermik nalunaarut, pineqarlutik paasissutissat tamarmik eqqortuunerannik (ilumoorneraanermik nalunaarut linki aqqutigalugu nassaarineqarsinnaavoq, aammalu taanna pappialanngorlugu anisinneqassaaq, atsiorneqassaaq, scannerneqassaaq ivertinneqassallunilu).

 

Coronavirusimik (COVID-19-imik) ajornartoorfiup naanerani uppernarsaatit

Coronavirusimik (COVID-19-imik) ajornartoorfik qaangerpat aaqqiissutip atorsimaneranut uppernarsaatit nassiunneqassapput.
Taarsiivigineqarallarnerup nalaa qaangiuppat piffissami nalunaarneqartumi tassani sulisunik eqqorneqartunik angerlartitsisimanerminik suliffeqarfiup uppernarsaanissaanik tamanna isumaqarpoq. Sulisut Coronavirusimik (COVID-19-imik) ajornartoorfiup aallartinneraniissapput.
Sulisartut sinniisorisaannik atorfeqartitsissaguit uppernarsaanermi sulisut suliaqartinnagit angerlartissimanerannik tassannga uppernarsaat ilaatinneqassaaq.
Uppernarsaaneq kukkunersiuisartumit ikiorserneqarluni pisinnaavoq.

 

A1-imik Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut Nalunaarutip nalunaarutigiuartarnera

Nalinginnaasumik A1-imik Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimut Nalunaarummik nalunaarutiginnittuarneq qularnaassavat.

 

Aningaasarsianik taarsiiviginnikkallarnerup nalaani sulinerit

Sulisut soraarsitaanissamik aarleqquteqartut suleqqusaanngillat, piffissamili taarsiigallarfiusumi tamakkiisumik aningaasarsiaqartitaallutik angerlartinneqassapput. Sulisut piffissami taarsiissuteqarfiusumi tamakkiisumik aningaasarsiaqarlutik angerlartinneqarsimagunik, taakkua allami aningaasarsiaqarlutik sulileqqusaanngillat.

 

Taxanut

Taxacentrali suliffiuvoq nalinginnaasoq, aammalu taxacentrali sulisitsisutut namminersortutut nalinginnaasutut aningaasarsianik matussuteqarnissaqpillugu qinnuteqarsinnaavoq.

Biiliutiliuguvit inunnut taxanik ingerlatitsisorisarnut tunngatillugu sulisitsisutut isigineqassaatit. Taamaatttumik sulisitsisutut namminersortutut nalinginnaasutut aningaasarsianik taasiissutissanik qinnutigisinnaavat.

 

Sulisunnik soraarsitaqarsimaguit

Suliffeerunnermi ikiorsiissutinut imaluunniit pisortanit ikiorsiissutinut pisinnaatitaaffinnut tunngatillugu nalinginnarmik malittarissiat taakku atuutissapput, pineqartumullu aningaasarsianik taarsiissutaagallartunik pissarsissanngilatit.

Aningaasarsianik taarsiigallarnerup nalaani feria

Ullunik 30-nik sivisussusilittut piffissap iluani taarsiigallarnermut piffissarisamut atatillugu aningaasarsiallit ataasiakkaat suliffeqarfiup aningaasarsianik taarsiigallarnissamut qinnuteqarfigisaa katillugit ulluni tallimani feriassaaq aamma/imaluunniit qaangiuttoorsimanermut taarsiullugu sulinngiffeqassaaq. Aningaasarsiaqartoq ullut 30-t qaangiunnerini suli ullunik tallimanik feriaqassaneranik, allatulluunniit ilusilimmik sulinngikkallarnissaanik tamanna isumaqarpoq.
Sulisoq ulluni tallimani ferianngippat, qaangiuttoorsimanermut taarsiullugu sulinngippat aningaasarsiaqarani sulinnginneq atuutsinneqassaaq. Ullunut taakkununnga aningaasarsianut taarsiissutaagallartunik suliffeqarfik pissarsisinnaanngilaq.

 

Naammagittaalliuut

Akileraartarnermut Qullersaqarfiup aalajangiineramut allatut isumaqaruit, taava Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut naammagittaalliorsinnaavutit. Naammagittaalliuut nittartakkakkut ingerlanneqarpoq link  malillugu.