airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Generel information og rådgivning

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generel information og rådgivning
Producere din virksomhed et produkt, der egner sig til at blive solgt i andre lande, kan du overveje om du vil eksportere dine produkter. Vil du eksportere varer fra Grønland til et andet land, skal du både være opmærksom på reglerne for udførelse af forskellige varer, men i særlig grad også for importreglerne i det modtagende land.


Udførselsregler

Som eksempler på forskellige udførelsesregler kan der nævnes:
 • CITES regler for omgang og handel med truede dyrearter
 • Regler for eksport af mineralske råstoffer
 • Regler for eksport af levnedsmidler
 • Regler for eksport af Is og Vand
 • Regler for eksport af Biologiske Ressourcer
 • Særlige regler for udførelse af Grønlandsk Proviant
 • Særlige regler for bohaveflytninger

Importregler og rådgivning
Importreglerne i modtagerlandene er meget forskellige fra land til land og fra handelszone til handelszone. Det er derfor en god ide at søge om professionel rådgivning, hvis du overvejer at eksporterer varer fra Grønland.

For at sikre at personer og virksomheder har adgang til nødvendig rådgivning i forbindelse med eksport af varer, har Selvstyret oprettet forskellige ordninger og indgået aftaler med vigtige organisationer. Ordningerne og aftalerne er:
 • Eksportklippekort, som er en støtteordning, der giver mulighed for at få professionel hjælp i forbindelse med eksportplaner. Vil du søge om eksportklippekort, skal du henvende dig til din kommunale erhvervsrådgivningsenhed eller Greenland Business
 • Servicekontrakt med Greenland Business, som sikrer indledende rådgivning og hjælp til udvidelse af forretningsplan
 • Aftale med Danmarks Eksportråd, der sikrer grønlandske virksomheder adgang til rådgivning

Danmarks Eksportråd er en enhed under det Danske Udenrigsministerium. Greenland Business kan hjælpe dig med at arrangere en aftale om eksportrådgivning hos Danmarks Eksportråd.


Bemærk
Har du planer om at eksportere biologisk aktive stoffer (Biologiske ressourcer) til teknologisk anvendelse eller forskning, skal du have en tilladelse. Tilladelsen kan du få ved at henvende dig per e-mail til Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.

Biologiske ressourcer kan f.eks. være:
 • bakteriestammer
 • alger
 • DNA-prøver
 • enzymer
 • vitaminer og kosttilskudsprodukter fra grønlandske organismer
Relaterede artikler