airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Produktudviklingspuljen – Generelt om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Produktudviklingspuljen – Generelt om

Selvstyret har oprettet en pulje, der har til formål at fremme forskellige former for erhvervstiltag med udviklingspotentiale. Puljen hedder Produktudviklingspuljen, og er finansårsbaseret. Det betyder, at Selvstyret hvert år afsætter et puljebeløb til aktiviteter, som er med til at fremme de landbaserede erhverv og turismeerhvervet i landet.


I produktudviklingspuljen kan du søge om økonomisk støtte til aktiviteter og indkøb, der er nødvendige for at udvikle dine produkter. Det kan f.eks. være:

 • Rejse- og opholdsaktiviteter
 • Brug af konsulenter
 • Indkøb af produktionsmaterialer og IT


Du kan også få støtte til dit eget timeforbrug i forbindelse med udviklingen af dit projekt. Dog kun i et begrænset omfang.


Produktudvikling kan f.eks. være:

 • Udvikling og videreudvikling af produkter, der giver øget omsætning og salg
 • Udvikling og videreudvikling af varer, tjenesteydelser og processer
 • Udvikling og videreudvikling af produktionsanlæg, -udstyr og -systemer
 • Markedsføring af udviklede produkter, varer, tjenesteydelser, processer, produktionsanlæg, -udstyr og -systemer
 • Målrettede forundersøgelser, der har til formål at tilvejebringe et konkret beslutningsgrundlag til et produktudviklingsprojekt, herunder opstilling af planer og budgetter
 • Anlægsinvesteringer inden for turismeerhvervet


Bemærk

Selvstyret kan yde støtte med op til 50 % af dit produktudviklingsbudget. For at kunne få støtte skal du bidrage med egenfinansiering af det resterende beløb. Din egenfinansiering kan komme fra midler, du henter fra f.eks.:

 • Fonde
 • Internationale puljer
 • Egen opsparing


Andre selvstyrepuljer eller kommunale puljer kan ikke anvendes som egenfinansiering.

Relaterede artikler
Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon (+299) 34 50 00
E-mail: ASNNN@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl