airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Det basale klippekort

Det basale klippekort kaldes også ofte “iværksætterklippekort”. Det har en værdi på 12.000 kr., og kan kun bruges til at købe eksterne rådgivningsydelser til virksomheden. De forskellige typer af rådgivning kan ses nedenfor. Du får ikke klippekortspengene i hånden, da rådgiveren afregner direkte med Greenland Business (GB).


Formål
Klippekortet har ikke til hensigt at få flere iværksættere til at starte virksomhed. Dét mål er også vigtigt, men det fokuseres der på i andre dele af Selvstyrets erhvervsfremmestrategi, f.eks. i iværksætteruddannelsen.

Klippekortets formål er derimod at sikre, at flere af de virksomheder, som faktisk kommer i gang, overlever den første svære tid. Nogle virksomheder har brug for en meget specifik rådgivningsydelse, mens andre måske alene har behov for god økonomistyring og -kontrol.


Ansøgning
Vil du søge om det basale klippekort, skal du lave en skriftlig ansøgning. Grundlaget for ansøgningen er en fyldestgørende forretningsplan.

Skabelon til forretningsplan

Du skal sende eller aflevere ansøgningen til dit lokale Erhvervskontor.

Det skriftlige materiale anvendes som grundlag for et møde mellem dig og Erhvervskontoret. Mødet kan foregå personligt eller som telefonmøde. I enkelte tilfælde vil Erhvervskontoret tilknytte en rådgiver med viden inden for det påtænkte forretningsområde eller andre med relevant specialviden.

Mødet har til formål at hjælpe dig med at kvalificere din forretningsplan, og sikre at din virksomhed falder inden for klippekortets formål. Mødet kan ende med 3 forskellige udfald:

 1. Såfremt Erhvervskontoret vurderer, at forretningsgrundlaget er tilstrækkeligt belyst, sender rådgiveren ansøgningen videre til Greenland Business (GB) som tildeler klippekortet
 2. Er der mangler i virksomhedsgrundlaget, kan Erhvervskontoret anmode dig om at kvalificere dette, inden klippekort bevilges
 3. Skønnes grundlaget for etablering at være for dårligt, kan ansøgningen afvises, og du vil i stedet blive tilbudt mere grundlæggende rådgivning – herunder eventuelt anbefales at gennemføre et iværksætterkursus


Anvendelse
Når klippekortet er bevilget, får du oplyst klippekortets identifikationsnummer. Du skal videregive identifikationsnummeret til den eller de rådgivere, som du ønsker at bruge. Herefter har du sædvanligvis ikke yderligere kontakt til Erhvervskontoret, før kortet er opbrugt eller udløbet.

Du kan bruge kortet til følgende typer af ydelser, fortrinsvis fra rådgivere med virksomhed i Grønland:

 • Almindelig teknisk rådgivning (ingeniør, arkitekt, designer, fødevarespecialist)
 • Advokatbistand
 • Revisorbistand
 • Rådgivning om bogføring (det vil sige ikke almindelig bogføringsassistance)
 • PC-kørekort eller tilsvarende aktiviteter omkring dygtiggørelse inden for IT
 • Lederudvikling
 • Indkøb af erhvervsrelevant software
 • Andre relevante kursus- og uddannelsestilbud
 • Honorar eller rejseomkostninger i forbindelse med anvendelse af virksomheds-mentorordningen
Relaterede artikler