airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Finansieringsstrategi

Udgangspunktet for at lave en finansiel strategi er, at du har overblik over det forventede fremtidige flow af likviditet (pengestrømmen ind og ud af virksomheden). Det overblik får du ved at udarbejde et likviditetsbudget – eventuelt sammen med din revisor. Med likviditetsbudgettet kan du og dit pengeinstitut – og eventuelle andre investorer – vurdere virksomhedens evne til at betale lån tilbage.


Likviditetsbehov
Du skal tage stilling til, hvor stort et likviditetsbehov virksomheden har. Det gælder både i forhold til kredit til kunder og i forhold til pludseligt opståede udgifter i forbindelse med f.eks. lavere salg eller højere udgifter.


Likviditetsstrømmen
Du skal vurdere det forventede fremtidige flow af likviditet, herunder hvilke rammer der skal være for arbejdskapitalen som f.eks. udlæg i forbindelse med produktionen.

Det er vigtigt, at din nye virksomhed kan styre kredittiden. Det drejer sig om, at du skal opnå at give dine kunder en så kort kredittid som muligt og selv få en så lang kredittid som muligt hos dine leverandører. Du skal også tænke på at minimere dit varelager mest muligt.


Aktiver og passiver
Der skal være en vis balance mellem aktiver og passiver. Aktiver som f.eks. bygninger og varelager bliver finansieret af passiverne, som er f.eks. lån og egenkapital.


Virksomhedens renteprofil
Du skal også vurdere, hvordan forholdet skal være mellem variabelt forrentede og fast forrentede lån.


Fast rente
Lån med fast rente er en fordel, hvis du forventer, at renten stiger i løbet af lånets løbetid. Med en fast rente kender du de fremtidige renteudgifter og kan tage højde for dem i likviditetsbudgettet. En fast rente udelukker kedelige overraskelser. Til gengæld vil renten på et nyt lån med fast rente være lidt højere end på et tilsvarende med variabel rente.


Variabel rente
Hvis renten er variabel følger renten den generelle renteudvikling. Et lån med variabel rente er en fordel, hvis renten falder, men en ulempe hvis renten stiger.

Renteniveauet på nye lån med variabel rente er generelt lavere end på lån med fast rente. For en ny virksomhed med et stramt likviditetsbudget er det ikke en fordel at have variabelt forrentede lån, da renten og dermed renteudgifterne kan risikere at stige.


Tidshorisont
Du skal også fastlægge tidshorisonten for f.eks. lån, investering, kredittider til kunder og kredittider hos virksomhedens leverandører.


Finansiering
Du skal vælge det rette forhold mellem lån, egenfinansiering og eventuelle eksterne investorer. De enkelte investorers og kreditorers forventninger til risiko og afkast skal afklares, så der ikke senere opstår uoverensstemmelser mellem forventninger og indfriede resultater.

Virksomheden kan finansieres af forskellige typer lån:

  • Finansiering af fast ejendom sker fortrinsvis gennem realkreditinstitutter, som både tilbyder fast forrentede og variabelt forrentede lån. Man kan kun få reakreditlån i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat
  • Pengeinstitutter finansierer typisk produktionsudstyr og drift. Produktionsudstyr kan finansieres med lån og den løbende drift med en erhvervskredit. Desuden kan du indgå forskellige finansieringsordninger hos forskellige forhandlere af enten inventar eller udstyr
Relaterede artikler