airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Klippekort til eksportfremme og innovation

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Klippekort til eksportfremme og innovation

Det kan være en stor mundfuld at gå i gang med et eksport- eller innovationsprojekt. Der er altid usikkerhed ved at gå ind på et nyt marked, prøve at udvikle nye produkter og services eller bruge ny teknologi i sin virksomhed.

Før du går i gang med den store satsning, skal du naturligvis have gjort dig klart, hvad du ønsker at opnå med projektet, og om virksomheden har tilstrækkelig økonomi og kompetence til at gennemføre projektet.

Til større eksport- og produktudviklingsprojekter kan du søge om midler fra Grønlands Selvstyre, der kan støtte sådanne projekter med op til 50 % af udviklingsomkostningerne. For at opnå disse støttemidler kræves det imidlertid, at projektet er meget godt belyst.


Formål
Med henblik på gennemførelse af især mindre projekter – og på at styrke planlægningen af de større – kan du søge om klippekort til finansiering af ekstern rådgivning.

Hvert klippekort har en værdi på 25.000 kr. Pengene udbetales ikke til dig, men afregnes direkte mellem rådgiveren og Greenland Business (GB).


Ansøgning
Vil du søge om klippekort til eksportfremme og innovation, skal du lave en skriftlig plan for projektet.

Er der tale om et eksportprojekt, skal planen

 • beskrive produktet
 • beskrive produktets muligheder på det nye marked
 • redegøre for eventuelle samarbejdspartnere
 • indeholde en foreløbig tidsplan og budget


Er der tale om et innovations- eller produktudviklingsprojekt, skal planen

 • beskrive hvad det er du vil udvikle
 • vise hvorfor det måske er kommercielt interessant at udvikle
 • beskrive forudsætningerne for at det kan lykkes
 • beskrive hvilke kompetencer man selv har og hvilke der skal hentes udefra
 • indeholde en foreløbig tidsplan og budget


For at kunne komme i betragtning til innovationsklippekortet skal der være tale om reel nyskabelse. Almindelig udvidelse af et produktsortiment, rationalisering eller markedsføringstiltag er ikke støtteberettiget.

Du skal aflevere eller sende den skriftlige plan til dit lokale Erhvervskontor.

Den skriftlige plan anvendes som grundlag for et møde mellem dig og den lokale erhvervsrådgiver. Mødet kan foregå personligt eller som telefonmøde. I enkelte tilfælde vil rådgiveren tilknytte en rådgiver med viden inden for det konkrete forretningsområde eller andre med relevant specialviden. Såvel rådgiveren som den eventuelle rådgiver har tavshedspligt omkring projektet.


Anvendelse
Du kan anvende klippekortet til køb eller medfinansiering af en eller flere af følgende ydelser:

 • Generel rådgivning (konsulentydelser blandt andet ved udarbejdelse af markedsføringsstrategi, markedsanalyser, brancheinformation og laboratorium certificering)
 • Advokatbistand
 • Bistand fra erhvervsudviklingsselskabets samarbejdspartnere (f.eks. Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet eller danske ambassader og konsulater)
 • Speciel teknisk rådgivning (f.eks. ARTEK eller Teknologisk Institut)
 • Bistand fra relevant ekspertise blandt andet til konsulentbistand, workshops eller seminarer
 • Projektsamarbejde med brancheskolerne, herunder blandt andet ATI og INUILI


Ekstra klippekort
Når klippekortet er opbrugt, kan der i visse tilfælde ydes flere klippekort (dog højst 3). For klippekort udover det første gælder dog, at de kun kan finansiere 50 % af indkøbte ydelser. De efterfølgende klippekort har derfor en værdi på halvdelen af det første, svarende til 12.500 kr. per styk.

Relaterede artikler