airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Nordisk Atlantsamarbejde (NORA)

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) har som overordnet mål at foretage regionalt erhvervsudviklingsarbejde i Færøerne, Grønland, Island samt Vest- og Nordnorge. Hovedsekretariatet for samarbejdet ligger på Færøerne med undersekretariater i de øvrige lande.


Rammer for støtte
Der forvaltes støttemidler fra Nordisk Ministerråd, hvor den overordnede politik også fastlægges. Til orientering kan det nævnes, at NORA har følgende rammer for støtte:

  • NORA finansierer normalt op til 50 % af de samlede projektomkostninger
  • Bevillingsrammen per projekt er normalt mellem 50.000 og 500.000 kroner per år
  • Der udpeges en projektgruppe og NORA kan udpege en observatør til gruppen
  • Mulige resultater er offentligt tilgængelige


Ansøgning
NORA behandler ansøgninger løbende og indkalder ansøgninger én gang om året. Resultatet af NORA´s behandling af ansøgningerne er offentlig.

Vil du søge om støtte fra NORA, skal du lave en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde:

  • En dækkende beskrivelse af projektet
  • Angivelse af de involverede virksomheder eller aktører
  • Målsætning for projektet og forventet resultat (fremtidsudsigter)
  • Strategi for at opnå denne målsætning (fremtidsplan)
  • Budget og finansieringsplan


Yderligere information
Du kan læse mere om NORA på deres hjemmeside www.nora.fo.

Relaterede artikler