airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Er det lovligt at starte

Der kan være nogle lovmæssige begrænsninger for at starte egen virksomhed som følge af dit nuværende eller tidligere ansættelsesforhold.


Konkurrenceklausul
Nogle job er omfattet af en konkurrenceklausul. Den kan indebære, at man i en årrække ikke må drive selvstændig forretning inden for det område, hvor man tidligere var beskæftiget.


Retten til opfindelsen
En tidligere arbejdsgiver kan kræve ret til en opfindelse gjort af en ansat, hvis opfindelsen falder inden for arbejdsgiverens virksomhedsområde. Det skal du være opmærksom på, hvis du overvejer at patent- eller brugsmodelbeskytte en opfindelse, du har gjort som lønmodtager i en virksomhed. Det gælder også, hvis opfindelsen er gjort, op til 6 måneder efter at du har forladt virksomheden. I så fald skal du kunne bevise, at opfindelsen er gjort efter ansættelsens ophør.


Erhvervshemmeligheder
Du skal også være opmærksom på, at du ikke må viderebringe eller benytte en virksomheds erhvervshemmeligheder. Forbuddet gælder 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.

Hvis du under udførelsen af dit arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må du ikke benytte materialet i egen virksomhed eller videregive det til andre.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt nogle af bestemmelserne kan hindre dig i at starte egen virksomhed, skal du drøfte problemet med en advokat.

Relaterede artikler