airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Personligt ejet

Alle virksomheds- og selskabstyper skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Herfra modtager de et CVR-nummer (Det Centrale Virksomheds Register). Derudover skal man også registreres i Grønlands Erhvervs Register (GER).

I personligt ejede virksomheder hæfter du og dine eventuelle medejere for alle virksomhedens forpligtelser med hele jeres formue. Det indebærer, at f.eks. privat opsparing eller egen bolig kan sættes på spil, hvis virksomheden giver underskud og må lukke.

Fordelen ved at starte virksomheden som personligt ejet er, at der ikke kræves indskudskapital.

Der findes 3 former for personligt ejede virksomheder: enkeltmandsvirksomhed, interessentskab og kommanditselskab.


Enkeltmandsvirksomhed
I en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt med hele din formue.

Enkeltmandsvirksomheder har 1 ejer plus eventuelt en medhjælpende ægtefælle.

Det er gratis at stifte en enkeltmandsvirksomhed.


Interessentskab (I/S)
Den enkelte interessent hæfter ubegrænset med sin egen personlige formue for hele virksomhedens gæld.

Interessentskabet har 2 eller flere ejere. Ejerne kan være enkeltpersoner eller virksomheder.

Det er gratis at stifte et interessentskab.

Et interessentskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Derimod påhviler skattepligten de enkelte deltagere og henregnes til den enkelte deltagers personlige skatteopgørelse. Man kan dog vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.


Kommanditselskab (K/S)
Et kommanditselskab har to typer ejere: komplementarer og kommanditister.

Komplementaren hæfter personligt og ubegrænset. Hvis der er flere komplementarer, hæfter de solidarisk.

Kommanditisterne hæfter kun med deres indskud, med mindre de har påtaget sig et videregående ansvar f.eks. ved kaution.

Deltagerne kan være enkeltpersoner eller selskaber. Komplementaren er typisk et A/S eller et ApS.

Det er gratis at stifte et kommanditselskab.

Det er komplementaren, der disponerer på selskabets vegne. Hvis der er flere komplementarer, kræves der enighed om de beslutninger, der træffes. Kommanditisterne kan kun disponere, hvis man har indgået en særlig aftale om det.

Hvis komplementaren er et selskab, skal kommanditselskabet have en bestyrelse.

Kommanditselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter. Indkomst og kapital beskattes hos komplementarerne og kommanditisterne.

Kommanditselskab kan være en fordel ved start af virksomhed, hvor iværksætteren kan skyde et ApS ind som komplementar, hvorved ansvaret bliver begrænset til en selskabskapital på mindst 125.000 kr. Dette betyder, at du som kommanditist kan trække et eventuelt underskud fra i din øvrige indkomst og dermed spare penge i skat.

Relaterede artikler