airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Risikovurdering

Når du overvejer at starte egen virksomhed, bør du altid overveje, hvilke risici, der er forbundet med at blive selvstændig.


Personlige og familiemæssige forhold
Sidder du i et job i dag med en stabil løn, vil den falde bort, så snart du forlader dit job og starter din egen virksomhed på fuld tid. Det kan ofte være svært pludselig, at miste indkomst og specielt, hvis du ikke fra den første dag i din nye virksomhed kan forvente en vis indtjening.

Hvis du f.eks. starter en personlig ejet virksomhed, hæfter du med alle dine værdier for de dispositioner, du foretager i din virksomhed. Har du værdier i dit hus, vil kreditorer kræve, at de bliver realiseret også selvom det betyder, at du bliver nødt til at sælge det. Hvis du er gift, er det vigtigt at overveje, hvilke konsekvenser eventuel tab og konkurs kan få for din ægtefælle.

Det er vigtigt at tage en grundig snak med familien om dine virksomhedstanker samt at tale åbent om mulige problemer, som familien kan blive påvirket af.


Risikoforhold for virksomheden
For at få et overblik over de risici, der er ved at starte egen virksomhed, bør du overveje og undersøge følgende forhold inden du starter.


Styrker og svagheder i forhold til din kommende virksomhed
Du bør overveje dine styrker og svagheder ud fra f.eks. følgende områder:

 • Hvilke personlige egenskaber har du?
 • Er dit firmanavn godt?
 • Har du en god økonomi?
 • Har du en god lokaleplacering?
 • Har du gode samarbejdspartnere?
 • Har produktet eller ydelsen nyhedsværdi?
 • Har du en unik markedsføring?
 • Hvordan er forholdet til dit pengeinstitut?
 • Har du mulighed for hurtig indtjening?
 • Er du bekendt med eventuel ny teknologi inden for dit område?


Muligheder for din virksomhed på markedet
Du bør overveje din virksomheds muligheder på markedet ud fra f.eks. disse områder:

 • Er der nye kunder i dit område?
 • Er der udbygning af offentlige institutioner?
 • Er der nye trends, som behøver dit produkt?
 • Er der fradragsmuligheder gennem lovgivning
 • Findes der støtte eller tilskud til dit forretningsområde?
 • Er der købekraft på dit marked?
 • Er der valutakriser, som kan gøre din virksomheds situation gunstig?


Trusler fra den omkringliggende verden
Du bør overveje trusler fra den omkringliggende verden ud fra f.eks. disse områder:

 • Er der byggestop, kunder der flytter eller lukker, svækket købekraft eller nye trends, der kræver andre ydelser og produkter end dem, du har?
 • Har ny og dyr teknologi overtaget dit forretningsområde?
 • Findes der nye kapitalstærke konkurrenter, ændringer af lukkeloven, støtte eller tilskud til konkurrenter, leverandørbetingelser, som tilgodeser store virksomheder?
 • Er der ny lovgivning, som kræver specialuddannelse for at praktisere din ydelse?
Relaterede artikler