airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Selvstændig eller lønmodtager

Først og fremmest skal hovedformålet være at tjene penge, og på længere sigt skal virksomheden give overskud. Overskuddet skal være stort nok til at forrente de penge, der er skudt ind i virksomheden, og sikre indehaveren en rimelig løn.

Hvis virksomheden signalerer, at du ønsker at dyrke en privat interesse som f.eks. sejlads, opdræt af dyr, musik eller kunst, er det tvivlsomt, om skattevæsenet vil betragte den som erhverv. Der er stor skattemæssig forskel på, om virksomheden betragtes som erhverv eller hobby.


Selvstændig
Hvis du kan svare ja til de fleste af følgende spørgsmål, er der stor sandsynlighed for, at du kan betragtes som selvstændig:

 • Tilrettelægger, leder, fordeler og fører du selv tilsyn med arbejdet?
 • Har du indtægter fra mere end én kunde?
 • Arbejder du for flere på én gang?
 • Får du først penge, når arbejdet er færdigt?
 • Kan du selv ansætte personale?
 • Er du ansvarlig for det arbejde, du udfører, og løber du selv en økonomisk risiko?
 • Arbejder du i eller fra egne lokaler og betaler selv udgifter til dem?
 • Ejer du det værktøj, de redskaber og maskiner, du bruger til arbejdet og leverer du selv materialet?
 • Viser du i f.eks. reklamer, at du er fagkyndig og påtager dig et nærmere bestemt arbejde?
 • Bærer du ansvaret for en eventuel ulykke på arbejdspladsen?
 • Har du særlig autorisation, bevilling eller tilladelse til det arbejde, du udfører?


Lønmodtager
Hvis du kan svare ja til de fleste af følgende spørgsmål, bliver du formentlig betragtet som lønmodtager:

 • Er der fastsatte regler for, hvordan du skal udføre arbejdet og måske oven i købet tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse?
 • Udfører du kun ét bestemt arbejde for én bestemt kunde?
 • Har du indgået kontrakt om at arbejde løbende?
 • Har du kun indtægt fra én enkelt kunde?
 • Har du krav på at blive opsagt med et vist varsel?
 • Får du en fast sum for hver time, uge eller måned, du arbejder?
 • Er indtægten overvejende nettoindkomst, det vil sige, at der ikke er udgifter til f.eks. indkøb?
 • Betaler andre de udgifter, der er forbundet med arbejdet?
 • Anses du ifølge arbejdsmarkedslovgivningen – f.eks. ferieloven og funktionærloven – som lønmodtager?
Relaterede artikler