airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Selvstændig eller lønmodtager

Først og fremmest skal hovedformålet være at tjene penge, og på længere sigt skal virksomheden give overskud. Overskuddet skal være stort nok til at forrente de penge, der er skudt ind i virksomheden, og sikre indehaveren en rimelig løn.

Hvis virksomheden signalerer, at du ønsker at dyrke en privat interesse som f.eks. sejlads, opdræt af dyr, musik eller kunst, er det tvivlsomt, om skattevæsenet vil betragte den som erhverv. Der er stor skattemæssig forskel på, om virksomheden betragtes som erhverv eller hobby.


Selvstændig
Hvis du kan svare ja til de fleste af følgende spørgsmål, er der stor sandsynlighed for, at du kan betragtes som selvstændig:

 • Tilrettelægger, leder, fordeler og fører du selv tilsyn med arbejdet?
 • Har du indtægter fra mere end én kunde?
 • Arbejder du for flere på én gang?
 • Får du først penge, når arbejdet er færdigt?
 • Kan du selv ansætte personale?
 • Er du ansvarlig for det arbejde, du udfører, og løber du selv en økonomisk risiko?
 • Arbejder du i eller fra egne lokaler og betaler selv udgifter til dem?
 • Ejer du det værktøj, de redskaber og maskiner, du bruger til arbejdet og leverer du selv materialet?
 • Viser du i f.eks. reklamer, at du er fagkyndig og påtager dig et nærmere bestemt arbejde?
 • Bærer du ansvaret for en eventuel ulykke på arbejdspladsen?
 • Har du særlig autorisation, bevilling eller tilladelse til det arbejde, du udfører?


Lønmodtager
Hvis du kan svare ja til de fleste af følgende spørgsmål, bliver du formentlig betragtet som lønmodtager:

 • Er der fastsatte regler for, hvordan du skal udføre arbejdet og måske oven i købet tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse?
 • Udfører du kun ét bestemt arbejde for én bestemt kunde?
 • Har du indgået kontrakt om at arbejde løbende?
 • Har du kun indtægt fra én enkelt kunde?
 • Har du krav på at blive opsagt med et vist varsel?
 • Får du en fast sum for hver time, uge eller måned, du arbejder?
 • Er indtægten overvejende nettoindkomst, det vil sige, at der ikke er udgifter til f.eks. indkøb?
 • Betaler andre de udgifter, der er forbundet med arbejdet?
 • Anses du ifølge arbejdsmarkedslovgivningen – f.eks. ferieloven og funktionærloven – som lønmodtager?
Relaterede artikler

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail.: kommuneqarfik@sermersooq.gl
http://www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Nuuk Borgerservice
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 31 11 51
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14