airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Brugsmodelregistrering
Brugsmodelregistrering anvendes især til at beskytte praktiske opfindelser af håndværksmæssig karakter. Andre produkter som f.eks. kemiske forbindelser, lægemidler, levnedsmidler kan dog også beskyttes med en brugsmodelregistrering.


Krav
For at du kan få din opfindelse brugsmodelregistreret, skal opfindelsen
  • være ny
  • og adskille sig fra det kendte

Adskillelseskravet er ikke så stort som tilfældet er ved patentbeskyttelse. En brugsmodelregistrering kan således være relevant, hvis din opfindelse ikke kan patenteres på grund af manglende opfindelseshøjde (det at opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra, hvad der allerede er kendt).


Ansøgning
En opfindelse kan brugsmodelregistreres med eller uden prøvning af opfindelseshøjde. Hvis du i første omgang har fået registreret en brugsmodel uden prøvning, kan du mod betaling senere få foretaget en prøvning og eventuelt få konverteret din brugsmodel uden prøvning til en brugsmodel med prøvning.

Lige meget om du ønsker at beskytte din opfindelse med eller uden en prøvning af opfindelseshøjden, skal du søge om brugsmodelregistrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark. Du kan søge om brugsmodelregistrering online på styrelsens hjemmeside – www.dkpto.dk. Her kan du også finde ansøgningsblanketter, hvis du ikke vil ansøge online, få oplysninger om, hvilke lande der har en brugsmodelordning og finde priserne for brugsmodelregistrering.


Yderligere information
Brugsmodelregistrering er reguleret i brugsmodelloven. På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, kan du finde link til loven.
Relaterede artikler