airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt om produktbeskyttelse
Hvis du gør en opfindelse, kan du beskytte den ved at søge patentbeskyttelse eller brugsmodelbeskyttelse. Du bør også overveje, om dit produkt skal designbeskyttes.


Nyhedsundersøgelse
Før du begynder udviklingen af dit produkt, bør du foretage en nyhedsundersøgelse, der sikrer dig imod at komme i konflikt med allerede opfundne produkter.


Patent
Den mest anvendte form for beskyttelse er patentering. Her undersøges det, om opfindelsen er ny og om den adskiller sig væsentligt fra det allerede kendte; om opfindelsen har såkaldt opfindelseshøjde. Patentet giver dig ret til at forbyde andre at udnytte opfindelsen kommercielt i op til 20 år regnet fra indleveringen af ansøgningen om patentet.


Brugsmodel
En brugsmodel er en form for minipatent, der i lighed med patent giver dig registreret eneret til at udnytte en opfindelse. En brugsmodelbeskyttelse stiller samme krav til nyhed som et patent men mindre krav til opfindelseshøjde. Desuden har brugsmodelbeskyttelsen kun en gyldighed på maksimalt 10 år.


Andre former for beskyttelse
En vares udseende eller udsmykning kan beskyttes via designbeskyttelse. Også her er der krav til nyhed og til adskillelsesevne – det vil sige, at designet adskiller sig fra det kendte.

En variant af designbeskyttelse er den såkaldte halvledertopografi, der giver beskyttelse af den fysiske opbygning af computerchips.

Logoer, figurer, bogstavudformning, ord eller emballage kan varemærkebeskyttes. Eksempler på kendte varemærker er LEGO og Coca Cola. Beskyttelsen kan søges i Danmark, på EU-plan eller internationalt.

Kunstnere som f.eks. forfattere og musikere og producenter af arbejder med unikt indhold som f.eks. møbler, brugskunst, film og software kan beskytte deres produkter igennem ophavsret.
Relaterede artikler