airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Ophavsret
Ophavsretten beskytter kunstneriske værker. Begrebet er dog meget bredt og dækker ud over litteratur, musik, teaterforestillinger, film og billedkunst også over f.eks. møbler, brugskunst, edb-software, kort, tegninger og bygningsværker.

Ophavsretten giver dig økonomisk beskyttelse, fordi andre ikke kan tjene penge på dit kunstneriske produkt. Samtidig sikrer det dig som ophavsmand ret til at blive nævnt i forbindelse med fremvisning og offentliggørelse og ret til at forhindre respektløse efterligninger.


Krav
Beskyttelsen kræver, at produktet er originalt. Det vil sige, at det er frembragt ved en individuel og skabende indsats. Dette kaldes også originalitetskravet.


Registrering
Ophavsretten kræver ingen form for registrering. Beskyttelsen indtræder, når produktet er frembragt og varer 70 år, efter du er afgået ved døden. Herefter kan alle og enhver fremstille og offentliggøre produktet, dog med visse begrænsninger. F.eks. er det ikke tilladt at lave signaturforfalskninger.


Copyright
Nogle gange ser man betegnelsen copyright på et produkt. Betegnelsen er ikke dansk og giver ikke produktet nogen form for beskyttelse men indikerer, at produktet kan være beskyttet af ophavsretsloven.


Særligt om brug af musik
Hvis du driver en virksomhed, f.eks. en restaurant, og afspiller musik, har kunstneren, som har skrevet musikken krav på betaling. Betalingen sker via Komponistrettigheder i Danmark (KODA). KODA sørger for at fordele pengene til de komponister og sangskrivere, hvis musikværker er blevet spillet.

På KODA’s hjemmeside – www.koda.dk – kan du læse mere om reglerne og hvordan du betaler kunstnerne.


Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om ophavsret, skal du kontakte Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.
Relaterede artikler