airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, så længe de er gift.

Forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, mens I er gift - uanset om I bor sammen eller er flyttet fra hinanden - kan du søge om ægtefællebidrag.

Hvis I bliver separeret eller skilt ved Rigsombudsmanden i Grønland, kan I aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden ved at betale ægtefællebidrag

Hvis I ikke kan blive enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, kan I ikke blive separeret eller skilt ved rigsombuddet. I stedet skal I henvende jer til kredsretten, hvor spørgsmålet om ægtefællebidrag vil indgå i sagen om separation eller skilsmisse.

Både mænd og kvinder kan søge om ægtefællebidrag.

Pligten til at betale ægtefællebidrag bortfalder automatisk hvis den, der betaler bidrag, dør, eller hvis den, der modtager bidrag, gifter sig igen.
Ægtefællebidrag under ægteskab

Hvis du vil søge om ægtefællebidrag under ægteskabet, f.eks. hvis I på grund af uenighed ikke bor sammen, skal du sende en ansøgning til Rigsombudsmanden i Grønland.

Ansøgningsskema til ændring af ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse
Skal I separeres eller skilles ved Rigsombudsmanden i Grønland, vil spørgsmålet om ægtefællebidrag blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

Hvis I aftaler bidragspligt, skal I også aftale, hvor lang tid forsørgelsen skal vare, f.eks. et bestemt antal måneder eller år fra datoen for separation eller skilsmisse.

I behøver ikke at fastsætte et bestemt beløb. Det kan rigsombuddet fastsætte for jer. Beløbet bliver fastsat ud fra vejledende retningslinjer fastsat af Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I vurderingen indgår blandt andet:
• Ægtefællernes indkomst
• Eventuelle udgifter til børnebidrag og andre forpligtelser over for børn

I kan også aftale, at der skal være bidragspligt, men at bidraget indtil videre skal fastsættes til 0 kr. Rigsombudsmanden i Grønland kan efterfølgende fastsætte et højere bidrag, hvis en af jer ansøger om det.

Hvis I er enige om, at ægtefællebidraget skal være et bestemt beløb, skal I tage stilling til, om rigsombuddet skal kunne ændre beløbets størrelse senere, hvis en af jer søger om det.

Ved separation kan I vælge, om jeres aftale om ægtefællebidrag kun skal gælde i separationsperioden. Hvis I vælger, at aftalen om ægtefællebidrag også skal gælde for tiden efter en skilsmisse, kan I senere blive skilt uden at skulle til vilkårsforhandling igen. I kan dog altid ønske at komme til ny vilkårsforhandling i forbindelse med skilsmissen.

Separation og skilsmisse ved kredsretten
Skal I separeres eller skilles ved kredsretten, vil spørgsmålet om ægtefællebidrag også blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.
Ændring
Hvis du vil søge om ændring af ægtefællebidraget, skal du kontakte den myndighed, der oprindeligt afgjorde din sag om ægtefællebidrag, det vil sige Rigsombudsmanden i Grønland eller kredsretten. I kan også selv aftale ændringer i bidragets størrelse.

Hvis du ønsker at søge om ændring af ægtefællebidraget hos Rigsombudsmanden i Grønland, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til ændring af ægtefællebidrag

Du kan også hente ansøgningsskemaet hos Rigsombudsmanden i Grønland eller hos politiet, hvis du bor uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet hvilke dokumenter, du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Du skal sende eller aflevere ansøgning samt de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden i Grønland eller til politiet, hvis du bor uden for Nuuk.


Bemærk
Hvis I er separeret eller skilt ved Rigsombudsmanden i Grønland, og I aftalte, at rigsombuddet ikke senere kan ændre ægtefællebidragets størrelse, kan bidraget kun ændres af kredsretten.

Hvis det var kredsretten, der oprindeligt afgjorde sagen om ægtefællebidrag, skal du henvende dig til kredsretten for at få bidragets størrelse ændret.

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Servicecenter Ikerasak
B-1200 Ikerasak
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 50 77
E-mail: arns@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Ilimanaq
B-1694, Ilimanaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 94 77
Fax: (+299) 94 94 78
E-mail: ilimanaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Illorsuit
B-1448, Illorsuit
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 73 77
E-mail: uum8@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ilulissat
Postboks 520
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: ilu_servicecenter@qaasuitsup.gl

Åbningstider 
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Innaarsuit
B-1063, Innaarsuit
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 75 77
Fax: (+299) 96 75 79
E-mail: miel@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Kangersuatsiaq
B-930, Kangersuatsiaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 60 77
Fax: (+299) 96 60 79
E-mail: sakn@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Kullorsuaq
B-693, Kullorsuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 89 73
Fax: (+299) 96 89 77

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Niaqornat
B-125, Niaqornat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 55 77
E-mail: anno@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 10:00 - 15:00
Servicecenter Nutaarmiut
B-723, Nutaarmiut
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 77 77
Fax: (+299) 96 77 77
E-mail: anko@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuugaatsiaq
B-1400, Nuugaatsiaq
Postboks 61
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 64 77
E-mail: relu@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuussuaq
B-1062, Nuussuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 83 77
Fax: (+299) 96 83 76
E-mail: ohal@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Naajaat
B-722, Naajaat
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 68 77
Fax: (+299) 96 68 77
E-mail: bope@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Oqaatsut
B-1585, Oqaatsut
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 85 77
E-mail: oqaatsut@greennet.gl
gst7@qaasuitsup.gl
ie@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 16:00
Servicecenter Qeqertaq
B-1518, Qeqertaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 92 77
Fax: (+299) 94 92 78
E-mail: qeqertaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Qeqertat
B-169, Qeqertat
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 59 58
Fax: (+299) 97 59 58

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaanaaq
B-44 A
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 97 10 73
E-mail: qaanaaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaarsut
B-1226, Qaarsut
3964 Qaarsut

Telefon: (+299) 95 76 77 / 95 77 17
E-mail: byg_qaarsut@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 - 14:00
Servicecenter Saqqaq
Postboks 43
B-1382, Saqqaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 20
Omstilling: (+299) 70 18 00
E-mail: saqqaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag: Lukket
Servicecenter Savissivik
B-608, Savissivik
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 45 77
Fax: (+299) 97 45 76
E-mail: meha@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 14:00
Servicecenter Siorapaluk
B-638, Siorapaluk
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 57 77
Fax: (+299) 97 57 73
E-mail: siorapaluk@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 15:00
Servicecenter Saattut
B-1377, Saattut
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 69 77
E-mail: beto@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Tasiusaq
B-1610, Tasiusaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 72 77
Fax: (+299) 96 72 78
E-mail: upe_tasiusaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ukkusissat
B-1114, Ukkusissat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 62 77
E-mail: hekn@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik
Napparsimaviup Aqq. B-1100
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 96 20 25
E-mail: upe_sullissivik@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik Kujalleq
B-1065, Upernavik Kujalleq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 56 77
Fax: (+299) 96 56 78
E-mail: upe_kujalleq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Uummannaq
Sanatoriamut B-710
Box 200
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 95 13 67
E-mail: uummannaq@uummannaq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Aappilattoq
B-1064, Aappilattoq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 64 77
Fax: (+299) 96 64 78
E-mail: upe_aappilattoq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl