airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Brylluppet i kirken foregår som en kirkelig handling med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro.

Selve vielsen forestås af jeres præst i jeres lokale kirke. Vielsen skal som minimum overværes af to vidner, som skal underskrive ægteskabserklæringen.

Fra 1. april 2016 er det tilladt to personer af samme køn at blive viet i kirken.
Betingelser
For at kunne blive viet i kirken:
  • Skal mindst én af jer være medlem af folkekirken
  • Må I ikke være under 18 år
  • Hvis én af jer eller I begge har været gift før, skal I indhente en skilsmissebevilling fra Kredsretten
Inden vielsen
Inden I kan blive viet, skal I udfylde, datere og underskrive en ægteskabserklæring.

Hent ægteskabserklæring

Hvis I bor i et andet sogn end det I skal giftes i, skal I aflevere en kopi af den udfyldte ægteskabserklæring til jeres lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som herefter laver en prøvelsesattest til jer. Prøvelsesattesten bekræfter, at I opfylder betingelserne for at blive gift, og er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Inden der er gået 4 uger fra ægteskabserklæringen er underskrevet, skal I henvende jer til kirkekontoret i det sogn, I skal giftes i, for at aftale en dato for brylluppet. I bør henvende jer i god tid, inden I ønsker at blive gift.

Når I henvender jer til kirkekontoret, skal I medbringe:
  • En kopi af jeres dåbs- eller navneattester
  • Eventuelt en kopi af skilsmissebevilling, hvis én af jer eller I begge er fraskilte
  • Ægteskabserklæringen. Erklæringen må ikke være over 4 uger
  • Prøvelsesattesten, hvis I skal giftes i et andet sogn end det I bor i
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl