airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Ønsker du, din ægtefælle eller jer begge ikke at fortsætte samlivet, har I ret til separation. Under normale omstændigheder skal I være separeret i mindst 6 måneder, inden I kan søge om skilsmisse.

Når I separeres, bortfalder de fleste af ægteskabets/registreret partnerskabs juridiske virkninger. Det gælder formuefællesskabet, den gensidige arveret og den gensidige troskabspligt. I er dog stadig gift/registreret med hinanden.

Hvis I genoptager eller fortsætter samlivet under separationen, bortfalder separationen, og alle ægteskabets/registreret partnerskabs juridiske virkninger træder i kraft igen.

I kan ikke have en separationssag kørende i kredsretten og hos Rigsombudsmanden samtidig.
Ansøgning
Separation kan enten bevilges af Rigsombudsmanden eller afgøres ved dom i kredsretten.

I kan blive separeret ved Rigsombudsmanden i Grønland hvis:
  • I begge ønsker at blive separeret
  • I er enige om vilkårene for separationen

I skal henvende jer til kredsretten, hvis enten:
  • Kun den ene af jer ønsker at blive separeret
  • I ikke kan blive enige om vilkårene

Vil I søge om separation hos Rigsombudsmanden, skal I benytte et ansøgningsskema.

Du kan finde ansøgningsskemaet på Rigsombudsmandens hjemmeside.

Du kan også hente ansøgningsskemaerne hos Rigsombudsmanden i Grønland eller hos politiet uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal I vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter I skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle jeres sag, hvis I ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Hvis I bor i Nuuk, skal I sende ansøgningsskemaet samt alle de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden. Bor I uden for Nuuk, skal I aflevere det til politiet.
Vilkårsforhandling
Når I har afleveret ansøgningsskemaet til politiet eller Rigsombudsmanden, vil I blive indkaldt til vilkårsforhandling. Til vilkårsforhandlingen gennemgås og opnås der eventuelt enighed om:
  • Forældremyndighed
  • Børnebidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Retten til eventuel fælles lejebolig

Efter vilkårsforhandlingen behandler Rigsombuddet sagen, og I får tilsendt en separationsbevilling eller et afslag. I er først separeret, når I modtager en separationsbevilling fra Rigsombudsmanden.
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl