Ægtefællebidrag

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, så længe de er gift.

Forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, mens I er gift - uanset om I bor sammen eller er flyttet fra hinanden - kan du søge om ægtefællebidrag.

Hvis I bliver separeret eller skilt ved Rigsombudsmanden i Grønland, kan I aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden ved at betale ægtefællebidrag

Hvis I ikke kan blive enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, kan I ikke blive separeret eller skilt ved rigsombuddet. I stedet skal I henvende jer til kredsretten, hvor spørgsmålet om ægtefællebidrag vil indgå i sagen om separation eller skilsmisse.

Både mænd og kvinder kan søge om ægtefællebidrag.

Pligten til at betale ægtefællebidrag bortfalder automatisk hvis den, der betaler bidrag, dør, eller hvis den, der modtager bidrag, gifter sig igen.

Hvis du vil søge om ægtefællebidrag under ægteskabet, f.eks. hvis I på grund af uenighed ikke bor sammen, skal du sende en ansøgning til Rigsombudsmanden i Grønland.

Ansøgningsskema til ændring af ægtefællebidrag

Skal I separeres eller skilles ved Rigsombudsmanden i Grønland, vil spørgsmålet om ægtefællebidrag blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

Hvis I aftaler bidragspligt, skal I også aftale, hvor lang tid forsørgelsen skal vare, f.eks. et bestemt antal måneder eller år fra datoen for separation eller skilsmisse.

I behøver ikke at fastsætte et bestemt beløb. Det kan rigsombuddet fastsætte for jer. Beløbet bliver fastsat ud fra vejledende retningslinjer fastsat af Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I vurderingen indgår blandt andet:
• Ægtefællernes indkomst
• Eventuelle udgifter til børnebidrag og andre forpligtelser over for børn

I kan også aftale, at der skal være bidragspligt, men at bidraget indtil videre skal fastsættes til 0 kr. Rigsombudsmanden i Grønland kan efterfølgende fastsætte et højere bidrag, hvis en af jer ansøger om det.

Hvis I er enige om, at ægtefællebidraget skal være et bestemt beløb, skal I tage stilling til, om rigsombuddet skal kunne ændre beløbets størrelse senere, hvis en af jer søger om det.

Ved separation kan I vælge, om jeres aftale om ægtefællebidrag kun skal gælde i separationsperioden. Hvis I vælger, at aftalen om ægtefællebidrag også skal gælde for tiden efter en skilsmisse, kan I senere blive skilt uden at skulle til vilkårsforhandling igen. I kan dog altid ønske at komme til ny vilkårsforhandling i forbindelse med skilsmissen.

Separation og skilsmisse ved kredsretten
Skal I separeres eller skilles ved kredsretten, vil spørgsmålet om ægtefællebidrag også blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.
Hvis du vil søge om ændring af ægtefællebidraget, skal du kontakte den myndighed, der oprindeligt afgjorde din sag om ægtefællebidrag, det vil sige Rigsombudsmanden i Grønland eller kredsretten. I kan også selv aftale ændringer i bidragets størrelse.

Hvis du ønsker at søge om ændring af ægtefællebidraget hos Rigsombudsmanden i Grønland, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til ændring af ægtefællebidrag

Du kan også hente ansøgningsskemaet hos Rigsombudsmanden i Grønland eller hos politiet, hvis du bor uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet hvilke dokumenter, du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Du skal sende eller aflevere ansøgning samt de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden i Grønland eller til politiet, hvis du bor uden for Nuuk.


Bemærk
Hvis I er separeret eller skilt ved Rigsombudsmanden i Grønland, og I aftalte, at rigsombuddet ikke senere kan ændre ægtefællebidragets størrelse, kan bidraget kun ændres af kredsretten.

Hvis det var kredsretten, der oprindeligt afgjorde sagen om ægtefællebidrag, skal du henvende dig til kredsretten for at få bidragets størrelse ændret.
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.