Kirkelig vielse

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Brylluppet i kirken foregår som en kirkelig handling med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro.

Selve vielsen forestås af jeres præst i jeres lokale kirke. Vielsen skal som minimum overværes af to vidner.

Fra 1. april 2016 er det tilladt to personer af samme køn at blive viet i kirken.

 

For at kunne blive viet i kirken:
• Skal mindst én af jer være medlem af folkekirken
• Må I ikke være under 18 år
• Hvis én af jer eller I begge har været gift før, skal I indhente en skilsmissebevilling fra Kredsretten
• Økonomisk skal det tidligere ægteskab være opdelt

 

Inden I kan blive viet, skal I udfylde, datere og underskrive en ægteskabserklæring.

Hent ægteskabserklæring
 
Hvis I bor i et andet præstegældet end det I skal giftes i, skal I aflevere en kopi af den udfyldte ægteskabserklæring til jeres lokale præstegældet, som herefter laver en prøvelsesattest til jer. Prøvelsesattesten bekræfter, at I opfylder betingelserne for at blive gift, og er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Inden der er gået 4 uger fra ægteskabserklæringen er underskrevet, skal I henvende jer til kirkekontoret i det præstegældet, I skal giftes i, for at aftale en dato for brylluppet. I bør henvende jer i god tid, inden I ønsker at blive gift.

Når I henvender jer til kirkekontoret, skal I medbringe:
• En kopi af jeres dåbs- eller navneattester
• Eventuelt en kopi af skilsmissebevilling, hvis én af jer eller I begge er fraskilte
• Ægteskabserklæringen. Erklæringen må ikke være over 4 uger
• Prøvelsesattesten, hvis I skal giftes i et andet sogn end det I bor i

 

Anordning nr. 307 af 14. maj 1993 om ægteskab og opløsning (med senere ændringer).

 

Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.