Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Kirkelig vielse

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Brylluppet i kirken foregår som en kirkelig handling med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro.

Selve vielsen forestås af jeres præst i jeres lokale kirke. Vielsen skal som minimum overværes af to vidner.

Fra 1. april 2016 er det tilladt to personer af samme køn at blive viet i kirken.

 

For at kunne blive viet i kirken:
• Skal mindst én af jer være medlem af folkekirken
• Må I ikke være under 18 år
• Hvis én af jer eller I begge har været gift før, skal I indhente en skilsmissebevilling fra Kredsretten
• Økonomisk skal det tidligere ægteskab være opdelt

 

Inden I kan blive viet, skal I udfylde, datere og underskrive en ægteskabserklæring.

Hent ægteskabserklæring
 
Hvis I bor i et andet præstegældet end det I skal giftes i, skal I aflevere en kopi af den udfyldte ægteskabserklæring til jeres lokale præstegældet, som herefter laver en prøvelsesattest til jer. Prøvelsesattesten bekræfter, at I opfylder betingelserne for at blive gift, og er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Inden der er gået 4 uger fra ægteskabserklæringen er underskrevet, skal I henvende jer til kirkekontoret i det præstegældet, I skal giftes i, for at aftale en dato for brylluppet. I bør henvende jer i god tid, inden I ønsker at blive gift.

Når I henvender jer til kirkekontoret, skal I medbringe:
• En kopi af jeres dåbs- eller navneattester
• Eventuelt en kopi af skilsmissebevilling, hvis én af jer eller I begge er fraskilte
• Ægteskabserklæringen. Erklæringen må ikke være over 4 uger
• Prøvelsesattesten, hvis I skal giftes i et andet sogn end det I bor i

 

Anordning nr. 307 af 14. maj 1993 om ægteskab og opløsning (med senere ændringer).

 

Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.