airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indtægt ved siden af alderspension

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Man kan godt have en indkomst ved siden af sin alderspension. Der er dog fastsatte grænser for hvor meget man må tjene årligt, før alderspensionen bliver reduceret eller helt bortfalder.

Alderspensionen bliver reduceret, når indtægten overstiger følgende fastsatte grænser:
• Tjener en enlig alderspensionist 56.000 kroner årligt reduceres pensionsionstillægget
• Tjener et par samlet 83.000 kroner årligt reduceres pensionsionstillægget
• Grundbeløbet reduceres når alderspensionisten har en egenindtægt på 224.699 kroner årligt

Alderspensionen bortfalder helt hvis:
• Pensionsionstillægget for enlige bortfalder, når alderspensionisten tjener 224.699 kroner årligt
• Pensionsionstillægget for par bortfalder, når parret samlet tjener 223.659 kroner årligt
• Grundbeløbet bortfalder når alderspensionisten har en egenindtægt på 347.101 kroner årligt

Grundpensionen reduceres kun ved alderspensionisten egen indtægt, hvorimod tillæggene reduceres ved alderspensionisten og evt. partners samlede indtægt.
Relaterede artikler