Adoption

Når man adopterer et barn, tager man juridisk barnet til sig, som sit eget barn.

Det betyder blandt andet, at:
• barnet arver og arves af adoptanterne, og som udgangspunkt ikke længere de biologiske forældre
• adoptanterne har pligt til at forsørge barnet, mens de biologiske forældre ikke længere har pligt til at forsørge barnet
• adoptanterne får forældremyndigheden over barnet
• barnet får ret til at bære adoptanternes efternavn
Der findes 3 former for adoptioner:
• Stedbarnsadoptioner, hvor ansøger adopterer sin nuværende eller tidligere ægtefælles (eller registrerede partners) barn eller adoptivbarn
• Familieadoptioner, hvor der er en kvalificeret tilknytning mellem ansøger og barn eller mellem ansøger og barnets forældre. Der kan f.eks. være tale omansøgerens barnebarn, søskende eller nevø/niece. Der er også tale om en familieadoption, hvis du adopterer dit plejebarn, hvis barnet har været i pleje hos dig i mindst 3 år
• Fremmedadoptioner, hvor der ikke er en kvalificeret familiemæssig eller anden tilknytning imellem barn og ansøger

Der kan også ske adoption af voksne.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i hvilken form for adoption, du vil søge, inden du søger.

Læs mere om de forskellige former for adoption på rigsombuddets hjemmeside

Der gælder en række betingelser for, at man kan få lov til at adoptere.

Se betingelserne på rigsombuddets hjemmeside

Vil du søge om adoption, skal du udfylde et ansøgningsskema. Hvilket ansøgningsskema, der skal bruges, afhænger af, hvilken form for adoption, der er tale om.

Ansøgningsskema til familieadoption

Ansøgningsskema til fremmedadoption

Ansøgningsskema til stedbarn

Du kan også hente ansøgningsskemaerne hos Rigsombudsmanden i Grønland eller hos politiet, hvis du bor uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Du skal sende eller aflevere ansøgning samt de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden i Grønland eller til politiet, hvis du bor uden for Nuuk.

Du skal være opmærksom på, at behandlingen af din adoptionssag kan tage meget lang tid. Der skal indhentes mange oplysninger i en adoptionssag, og en evt. faderskabssag over barnet skal afsluttes, før adoptionssagen kan færdigbehandles.

Hvordan Rigsombudsmanden i Grønland behandler din sag, afhænger af hvilken form for adoption, der er tale om.

Læs mere om sagsbehandlingen på rigsombuddets hjemmeside

Bliver din ansøgning godkendt, får du en adoptionsbevilling, hvorefter det adopterede barn juridisk set stilles, som var det dit biologiske barn.
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.