Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqartarneq

Sulinngiffeqarneq tassaavoq piffissaq meeqqap inunngorneranut atatillugu angajoqqaanngortut imaluunniit angajoqqaavissianngortut meeqqamik paarsinissamut suliffimminnit sulinngiffeqarallarsinnaanerannut pisinnaatitaaffiusoq.

Angajoqqaajusut sulinngiffeqarnerup nalaani sulilersimappata tamanna sulinngiffeqarnermik unitsitsinertut nalilerneqassaaq. Taamaattumillu sulinngiffeqarneq nangeqqinneqarsinnaanngilaq.
Taamaattorli angajoqqaatut sulinngiffeqarninni taakkua sapaatit akunneri 4-t kingulliit piffissamut sivisunerusumut agguataarlugit nuutsinnissaannut imaluunniit kinguartissallugit sulisitsisullu isumaqatigiissusiornissassinnut periarfissaqarputit.

Meeraq ilagalugu sulinngiffeqassaatit. Tamanna isumaqarpoq meeqqat ullut tamaasa takuneq ajorukku, imaluunniit assersuutigalugu meeqqap illoqarfianit illoqarfimmi allami najugaqaruit sulinngiffeqarsinnaanngitsutit. Meeraq meeravissiassanngortissimallugu ilaginngikkukku, angerlarsimaffiup avataani inissinneqarsimappat meerarluunniit toqusimappat maleruagassat immikkut ittut atuupput.

Piffissami sulinngiffeqarfimmi meeqqat napparsimavimmut unitsitaassagaluarpat, uninnganerup sivisussusaata assinganik sulinngiffeqarnivit sivitsornissaanut pisinnaatitaaffeqarputit.

Sulisartuuguit akissarsiaqaatigalutit sulinngiffeqarsinnaatitaavutit.
Tamatumunnga isumaqatigiissut malillugu akissarsiaqarnerit aamma pisortani namminersortumiluunniit sulinersutit apeqqutaavoq. Namminersortumi sulisuuguit sulinngiffeqarnerup nalaani akissarsiaqarsinnaavutit.

Aamma erninermi ullormusiaqarsinnaatitaavutit.

Erninermi ullormusiat pillugit paasissutissat allat atuakkit

 

Ernereernermi aningaasarsiaqarniaraanni piumasaqaatit ukuupput:

 • Anaanaasoq erniffissatut naatsorsuutigineqartoq sapaatit akunnerinik 4-nik sioqqullugu naartunerminut atatillugu sulinngiffeqarsinnaatitaavoq
 • Tamatuma saniatigut anaanaasoq ernereernermi kingorna sapaatit akunnerini 15-ini sulinngiffeqarsinnaatitaavoq
 • Ataataasoq meeqqap inunngorneraniit sapaatit akunnerini 3-ni sulinngiffeqarsinnaatitaavoq. Meeqqap inunngorneraniit sapaatit akunneri 15-it siulliit iluanni taakkua sapaatit akunneri 3-t sulinngiffigineqassapput
 • Tamatuma saniatigut sapaatit akunnerini 21-ni angajoqqaatut sulinngiffeqarsinnaatitaavusi, taakku ilussinni agguataassavasi. Taakkua sapaatit akunneri 21-t angajoqqaatut sulinngiffeqarfiit anaanaasup sapaatit akunnerinut 15-inut sulinngiffeqarneranut ilassutitut sulinngiffeqarfigineqassapput. Angajoqqaatut sulinngiffeqarfissat ataatsikkut ingerlassinnaanngilasi.

 

Marlulissanik, pingasulissanik imaluunniit ataatsikkut arlalinnik meerartaarussi tullinnguuttut atuupput:

 • Anaanaasoq sapaatit akunnerinut 15-inut taarsiullugu sapaatit akunnerini 19-ini sulinngiffeqarsinnaatitaavoq
 • Sapaatit akunnerinut 21-nut taarsiullugu angajoqqaatut sapaatit akunnerini 25-ni sulinngiffeqarsinnaatitaavusi

Angajoqqaavissiat
Angajoqqaavissiat angajoqqaaviusutulli pisinnaatitaaffeqarput. Erniffissatulli naatsorsuutigineqartoq sioqqullugu sapaatit akunneri 4-t sulinngiffeqarnissaq ilanngunnagu. Matumani angajoqqaavissianut maleruagassat tullinnguuttut atuupput:

 • Meeraq Kalaallit Nunaanneersoq meeravissiartaarigukku, meeqqap tigunissaa sioqqullugu sapaatip akunnera sulinngiffeqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit
 • Meeraq Kalaallit Nunaata avataaneersoq meeravissiartaarigukku, meeqqap tigunissaa sioqqullugu sapaatit akunnerini 3-ni sulinngiffeqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit

Sapaatip akunnerani 1-imi aamma 3-ni sulinngiffeqarnissaq pillugu maleruagassat meeraq ilisimasarereersimanngikkukku taamaallaat atuupput.

 

Sulinngiffeqarneq unitsinneqartutut isigineqassaaq illit sulinngiffeqarninni:

 • Sulileqqikkuit
 • Feeriaruit imaluunniit feeriarnersiutit tunniunneqarpata
 • Atuartitsinermi ilinniakkamiluunniit peqataaleruit

 

Sulinngiffeqarnerit unitsinnavianngilat:

 • Killilimmik innuttaasutut pisussaaffinnik ingerlatsiguit, assersuutigalugu atuarfimmi siulersuisutut imaluunniit kommunalbestyrelsimut ilaasortatut
 • Piffissami sivikitsumi sulinermut attuumassuteqartumik pikkorissarnerni, ataatsimeersuarnerni, qulequtaqarluni ulloqarnermi assigisaaniluunniit

Sulinngiffeqarnerit unitsikkukku, piffissaq sulinngiffeqarfissaq sinneruttoq atorunnaassaaq. Tamatuma kingunerisaanik piffissap sinnerani ullormusianik pisartagaqarnissamut pisinnaatitaaffeqarnerit annaassavat.

Feeria aamma feeriarnersiutit
Sulinngiffeqarninni feeriaruit imaluunniit feeriarnermi ajunngitsorsiassat tigugukkit, isumaqarpoq sulinngiffeqarnerit unitsikkit. Taamaattumik sulinngiffeqarnivit naanissaata tungaanut feeriarnersiutissavit tigunissaanut utaqqisariaqassaatit.

Atuartitaaneq ilinniartitaanerlu
Ilinniartuuguit atuartitsinermi annikitsumik peqataasinnaavutit, sulinngiffeqarnerup kipitinneqarneranik kinguneqanngitsumik. Annikitsumik peqataaneq assersuutigalugu tassaasinnaavoq:

 • Ilinniaqatigisanik ataatsimeeqateqarneq
 • Atuartitsineq suugaluartorluunniit
 • Immikkut ittumik allaaserisamik allanneq
 • Soraarummeernermi peqataaneq

Angajoqqaatut sulinngiffeqarnermi sapaatit akunneri 4-t kingulliit immikkut pillugit
Angajoqqaatut sulinngiffeqarnermi sapaatit akunneri 4-t kingulliit sulisitsisuit isumaqatigereernerata kingorna eqaatsumik aaqqissuunneqarsinnaapput. Tamanna isumaqarpoq taakkua sapaatit akunneri 4-t kingulliit piffissamut sivisunerusumut agguataarlugit nuutsinnissaannut sulisitsisullu isumaqatigiissinnaasusi, taava assersuutigalugu sapaatit akunnerini 8-ni affarmik sulillutit. Aammattaaq erninermut atatillugu sulinngiffeqarninnit sapaatit akunneri 4-t kingusinnerusumut nuutsinnissai pillugu sulisitsisullu isumaqatigiissinnaanissinnut periarfissaqarputit.

Taakkua sapaatit akunneri 4-t taamaallaat eqaatsumik aaqqissuussinnaavatit, tamanna pillugu sulisitsisullu isumaqatigiissusiorsinnaaguit.

Aamma sapaatit akunnernit 4-nit ikinnerusut aaqqissuunnissaannut periarfissaqarpoq. Assersuutigalugu taamaallaat sapaatit akunneri 2-t agguataarlugit nuutsinniarlugit aalajangersinnaavutit, imaluunniit sapaatip akunnera ataaseq kinguartillugu. Angajoqqaatut sulinngiffeqarnerup sinnera eqaatsumik aaqqissuunneqarsinnaanngilaq.

 

Namminersortumi atorfeqaruit sulinngiffeqarnerup nalaani akissarsiaqarsinnaatitaavutit.

Aallaavittut nalinginnaasumik akissarsiavit 80 %-iinik pisinnaatitaaffeqarputit. Taamaattorli isumaqatigiissutissinni, atsiorlutit isumaqatigiissutissinni allassimappat imaluunniit sulisitsisullu isumaqatigiissimagussi, akigititamik qaffasinnerusumik imaluunniit tamakkiisumik akissarsianik pisinnaatitaaffeqarsinnaavutit.

Akunnermusiatit ullormusianut akigititamit annikinnerusinnaanngillat.

Akunnermusiatit akigititamit annertunerpaaffissamit 125 kr.-iusumit (2021-mi akigititaq) qaffasinnerusinnaanngillat. Taamaattorli isumaqatigiissutissinni, atsiorlutit isumaqatigiissutissinni allassimappat imaluunniit sulisitsisullu isumaqatigiissimagussi, akigititamik qaffasinnerusumik imaluunniit tamakkiisumik akissarsianik pisinnaatitaaffeqarsinnaavutit

Sapaatip akunnikkuutaartumik aalajangersimasumik akunnermik kisitsiseqanngikkuit, suli sulinngiffeqalinnginninni sapaatit akunnerni 13-ini suliffigisimasannit akunnerit suliffigisimasatit tunngavigalugit sulinngiffeqarnermi akissarsiassatit naatsorsorneqassapput. Piffissat sulinngiffigisimasatit, assersuutigalugu napparsimasutut nalunaarsimanerit pissutigalugu, suliffissaaleqisimaguit, feeriarsimaguit imaluunniit nioqqutissianik amigaateqarneq pissutigalugu sulisinnaasimanngikkuit, piffissat taakkua naatsorsuinermi ilanngunneqassanngillat, taamaattumillu akunnermik kisitsimmik annikinnerusumik pissanngilatit.

 


Unitsitaanermi sulinngiffeqarnermik sivitsuineq
Pisut ilaanni sulinngiffeqarneq sivitsorneqarsinnaavoq. Assersuutigalugu tamanna atuutissaaq meeqqat:

 • Piffissami sulinngiffeqarfiusup nalaani napparsimavimmut unitsinneqarpat
 • Inunngoreernerup kingorna piffissami nalinginnaasumit uninngareernermi angerlartinneqanngippat

Piffissami sulinngiffeqarnerup nalaani napparsimavimmut unitsinneqarneq
Piffissami sulinngiffeqarfigisinnaasatut pisinnaatitaaffigisavit nalaani meeqqat napparsimavimmut unitsinneqarpat, piffissap uninngaffiusup sivisoqataanik piffissaq sulinngiffeqarfigisassat sivitsorneqassaaq. Piffissarli sulinngiffeqarfigisinnaasaq sivisunerpaamik sapaatit akunnerinik 13-inik sivitsorneqarsinnaavoq.

Erninerup kingorna sapaatit akunneri 15-it ingerlaneranni ataataasup sapaatit akunnerini 3-ni sulinngiffeqarnissamut pisinnaatitaaffia sivitsorneqarsinnaanngilaq. Aamma meeraq napparsimavimmut unitsinneqaraluarpat.

Erninerup kingorna angerlartitsinissap kinguartinnera
Nakorsap naliliinera pissutaalluni, erninerup kingorna nalinginnaasumik piffissap uninngaviusartup qaangiunnerani meeqqat angerlartinneqarsinnaanngippat, piffissaq sulinngiffeqarfigisassat piffissamik meeqqap uninngaviata sivisoqataanik ilaneqassaaq.

Meeqqat meeravissianngortissagukku imaluunniit angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarpat
Meeqqat inissinneqassappat meeravissianngortinneqarpalluunniit, anaanaasutut ernereernerup kingorna sapaatit akunnerini 15-ini imaluunniit 19-ini sulinngiffeqarsinnaatitaavutit, ataataasutullu anaanaaqataasutulluunniit ernereernerup kingorna sapaatit akunneri 3-t.

Meeqqat meeravissianngortissagukku imaluunniit angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarpat angajoqqaatut sulinngiffeqarsinnaanngilatit

Sulinngiffeqarnerup nalaani meeqqat toqussagaluarpat
Ernereernerup kingorna meeraq toqussagaluarpat meeravissianngortinneqarluniluunniit anaanaasup sapaatit akunnerini 15-ini imaluunniit 19-ini sulinngiffeqarnera atorunnaassanngilaq. Tamanna aamma ernereernerup kingorna ataataasumut imaluunniit anaanaaqataasumut sapaatit akunneri 3-t sulinngiffeqarnissaanut atuuppoq.

Tamanna isumaqarpoq sulinngiffeqarfissaraluavit sinnerata nanginnissaanut pisinnaatitaaffeqartutit. Tamannali angajoqqaatut sulinngiffeqarnermut atuutinngilaq.

Piffissami tamakkiisumi sulinngiffeqarnerup nalaani, angajoqqaatut sulinngiffeqarneq ilanngullugu, meeraq toqussagaluarpat imaluunniit meeravissianngorluni, sapaatit akunneri 4-t sulinngitsoornissannut pisinnaatitaavutit.
Taamaattoq aatsaat ernereernerup kingorna sulinngiffeqaqqaassaatit. Anaanaasutut sapaatit akunneri 4-t sinnerlugit suli sulinngiffeqartussaaguit, sulinngitsoornissamut aamma pisinnaatitaaffeqanngilatit. Anaanaasutut, ataataasutut imaluunniit anaanaaqataasutut assersuutigalugu suli sapaatit akunneri 2-nik peqaruit, taakkua sapaatit akunneri 2-t sulinngiffeqarfigissavatit, tamatumalu kingorna sapaatit akunnerinik 2-nik sulinngitsoornissannut pisinnaatitaaffeqarlutit.

Angajoqqaat marluullutik sapaatit akunnerinik 4-nik sulinngitsoornissamut pisinnaatitaaffeqarput. Sulinngitsoorneq piffissami meeqqap toquneranit aallartissaaq, kingusinnerusumullu kinguartinneqarsinnaanani.

 

Sulinermik inuussutissarsiuteqartuuguit sulinngiffeqarnerillu pillugu maalaaruteqarniarlutit, suliffigisannut imaluunniit kattuffinnut maalaaruteqarsinnaavutit

Ilinniartuuguit sulinngiffeqarnerillu pillugu maalaaruteqarniarlutit, ilinniarfigisannut maalaaruteqarsinnaavutit

Erninermi ullormusiaqarnissamik qinnuteqarsimaguit, imaluunniit suliffeqarnak sulinngiffeqarnissamik qinnuteqarsimaguit, qinnuteqaatillu tamakkiisumik taperserneqarsimanngippat, kommune tunngavilersuinissaminut maalaaruteqarnissamullu ilitsersuinissaminut pisussaaffeqarpoq.

Assersuutigalugu aalajangiinerit makku maalaarutigisinnaavatit:

 • Naartunermi aamma erninermi sulinngiffeqarneq
 • Meeravissiartaarnermi sulinngiffeqarneq aamma meerarsiaqarnermi atukkat
 • Erninermut atatillugu sulinngiffeqarnermik unitsitsineq
 • Erninermi ullormusiat

Maalaaruteqarumaguit, Isumaginninnermi Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartunut taama iliorsinnaavutit.

Isumaginninnermi Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartunut maalaaruteqarit

 

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Oqarasuaat: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Nittartagaq: www.sermersooq.gl

Arsuk Sullissivik
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Oqarasuaat: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Ammarsarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 15

Isortoq Sullissivik
B - 382
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiik, tallimanngornermut: Nal. 10-14

Ittoqqortoormiit Sullissivik
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Oqarasuaat: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq: 10 – 14
Pingasunngorneq: Matoqqavoq

Ivittuut Sullissivik
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Oqarasuaat: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Tallimanngornermut nal. 8-16

Sullissivik Kapisillit
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 12

Kulusuk Sullissivik
B - 178
3915 Kulusuk
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit sisamanngornermut: 10 - 14
Tallimanngorneq: 10 - 15

Kuummiut Sullissivik
B - 1156
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit sisamanngornermut: 10 - 14
Tallimanngorneq: 10 - 15

Innuttaasunut Kiffartuussivik
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Pingasunngorneq: 10 – 15
Sisamanngorneq: 12 – 17
Tallimanngorneq: 10 – 12
Paamiut Sullissivik
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Oqarasuaat: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Sullissivik
B-155
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 15

Sermiligaaq Sullissivik
B - 196
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Tallimanngornermut: 10 - 14

Tasiilaq Sullissivik
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Sisamanngornermut: 10 - 14
Tallimanngorneq: 10 - 15

Tiniteqilaaq Sullissivik
B - 518 A
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
e-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Tallimanngornermut: Nal. 10 - 14

Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.