Borgerens ret til at se dokumenter i en børnesag

Aktindsigt betyder, at du som borger har ret til at se dokumenter, som vedrører dig og din sag hos en offentlig myndighed.

Aktindsigt betyder, at du som borger har ret til at se dokumenter, som vedrører dig og din sag hos en offentlig myndighed.

Det vil sige, at hvis du ønsker at se dokumenter fra en offentlig myndighed, kan du søge om det, der hedder aktindsigt. Hvis du søger om aktindsigt, kan du se alle dokumenter, der handler om dig og de børn, som du har forældremyndighed overfor. Dokumenterne kan være journalnotater, underretninger, breve og andre oplysninger, som kommunen har om dit barn.

Når kommunen har modtaget en underretning hvor der er bekymring om dit barn, opstarter kommunen en sag om dit barn, for at undersøge og sikre at barnet har det trygt.

Når kommunen har opstartet sagen, skal kommunen indsamle oplysninger om dit barn fra forskellige instanser der har et forhold og kendskab til dit barn.

Kommunen har pligt til at notere og dokumentere alle oplysninger kommunen modtager vedrørende dit barn.

Kommunen har endvidere pligt til, inden der træffes afgørelse at høre sagens parter om de oplysninger vedrørende sagen, som kommunen vil lægge til grund for afgørelsen.

Du kan anmode din kommune om at se de dokumenter der vedrører dit barn, og dette kaldes aktindsigt.

Der er ingen bestemmelser for hvordan du ansøger om aktindsigt. Du kan henvende dig til din kommune både fysisk, telefonisk, pr. Mail. Brev mm.
Der er ingen formkrav for hvordan kommunen udleverer aktindsigt. Kommunen bestemmer hvordan det er mest hensigtsmæssigt at udlevere dokumenter.

Skrevet af: Afdeling for rådgivning for sagsbehandlere

Socialstyrelsen
Postboks 1755
P.H. Lundsteensvej 2
3900 Nuuk

E-mail: iass@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Alle hverdage 09.00 - 16.00

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.