Kommunens undersøgelse af barnets forhold

Efter modtagelse af en underretning skal kommunen beslutte, om der er behov for at lave en socialfaglig undersøgelse.

Efter modtagelse af en underretning skal kommunen beslutte, om der er behov for at lave en socialfaglig undersøgelse.

Den socialfaglige undersøgelse skal vise hvad barnets behov er og den skal bidrage til, at der vælges den rigtige støtte til barnet og familien.

Den socialfaglig undersøgelse er et redskab til sagsbehandlere i kommunerne, som bruges til at belyse barnets behov og hvilke støtteforanstaltninger der er de rette til at kunne støtte barnet tilbage i trivsel.

Når kommunen har modtaget en underretning om bekymring for barnets udvikling, trivsel og sundhed er i fare, og når det antages, at et barn har behov for særlig støtte, skal der udarbejdes en socialfaglig undersøgelse.

Socialfaglig undersøgelse er et redskab til sagsbehandlere i kommunen for at de kan få et bredt kendskab til barnets og netværkets problemer og ressourcer.

Undersøgelsen har til formål at belyse barnets situation, så der kan vælges rette støtteforanstaltninger til at støtte barnet og familien, så barnet bringes tilbage i trivsel igen.

En socialfaglige undersøgelse skal så helst hvis det er muligt laves i samarbejde med forældrene og barnet. Det betyder, at der skal afholdes én eller flere samtaler med barnet og forældrene i forbindelse med den socialfaglige undersøgelse. Barnets synspunkter skal inddrages i en socialfaglig undersøgelse, og barnets synspunkter skal tillægges en passende vægt i forhold til barnets alder og modenhed. Forældremyndigheden og barnet skal informeres om undersøgelsens formål og forløb.

Den Socialfaglig undersøgelse har til formål at give barnet, familien, barnets netværk og sagsbehandleren overblik over barnets livssituation. Overblikket skal give sagsbehandleren indblik i hvad barnets problemer og ressourcer er og deri hvilke støtte der passer til barnet og familien.

I den Socialfaglige undersøgelse undersøger sagsbehandlere i kommunen følgende 6 temaer:

  1. Barnets adfærd, trivsel og udvikling.
  2. Barnets familieforhold, herunder familien og netværkets sammensætning
  3. Barnets daginstitutions- eller skoleforhold
  4. Barnets sundhedsforhold
  5. Barnets fritidsforhold og venskaber
  6. Andre relevante forhold

Det er sagsbehandlerens opgave at vurdere, om det er relevant at undersøge alle de 6 punkter i den socialfaglige undersøgelse. Sagsbehandleren skal vurdere i hver enkel sag, hvilke områder der skal belyses i den socialfaglige undersøgelse.
Sagsbehandleren skal for at kunne udarbejde den socialfaglige undersøgelse indhente oplysninger om barnet fra dagtilbud, skole og andre relevante områder for at belyse barnets behov for særlig støtte.
Sagsbehandleren skal deri også undersøge barnets og netværkets ressourcer for at kunne vurdere om det med fordel kunne inddrages i den støtte og indsats, som bliver igangsat for barnet.

Den socialfaglige undersøgelse skal ende med at sagsbehandleren nu har samlet alle oplysninger om barnet og netværket, og kan komme til en konklusion om hvordan problemstillingen der er lagt til grund i at man igangsætter den socialfaglige undersøgelse kan løses.

Sagsbehandler skal udfra de oplysninger der er indsamlet omk. barnet og netværket lave en sammenfatning og analyse der skal belyse hvilke ressourcer familien har og hvordan kommunen kan støtte op omkring de problemstillinger barnet og familien har svært ved at løfte.

På baggrund af ovenstående sammenfatning og analyse tager sagsbehandleren begrundet stilling til, hvilke problemer der er nødvendige at arbejde videre med i forhold til at sikre barnets trivsel.
Under den faglige vurdering skal sagsbehandleren komme ind på de støtteforanstaltninger, der vil kunne iværksættes fra kommunens side.
Hvis sagsbehandleren vurderer, at der er flere muligheder for at støtte op omkring barnet, er det vigtigt at få vurderet og beskrevet, hvilke konsekvenser de enkelte foranstaltninger vil have for henholdsvis barnet og familien på kort og på lang sigt.

Den Socialfaglige undersøgelse kan også resultere at familiens ressourcer er nok til at kunne støtte barnet og kommunen ikke behøver at opstarte støtteforanstaltninger.

Skrevet af: Afdeling for rådgivning for sagsbehandlere

Socialstyrelsen
Postboks 1755
P.H. Lundsteensvej 2
3900 Nuuk

E-mail: iass@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Alle hverdage 09.00 - 16.00

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.