Samarbejde med forældre i daginstitution

For at sikre de bedst mulige forudsætninger for, at børn kan lære og udvikle sig mens de er i daginstitutionen, er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem dig som forælder og daginstitutionen.

En vigtig del af dette samarbejde er brugerforsamlingen, der består af alle forældre, der har et barn i institutionen og af personalet i daginstitutionen. Brugerforsamlingen sikrer, at du som forælder har indflydelse på dit barns dagligdag.

En anden vigtigt aktivitet i samarbejdet er de skriftlige evalueringer og dokumentationer af dit barns udvikling. Det pædagogiske personale laver en udviklingsbeskrivelse af hvert enkelt barn mindst 2 gange om året, og denne beskrivelse ligger til grund for samtaler mellem daginstitutionen og børnenes forældre.

Daginstitutionen har desuden en stambog, der indeholder praktiske oplysninger om dig og dit barn, der sikrer nem og hurtig kontakt mellem daginstitutionen og forældrene.

 

Alle daginstitutioner skal have en brugerforsamling. Brugerforsamlingen består af alle forældre, der har et barn i institutionen og af personalet i daginstitutionen, og sikrer at du som forælder har indflydelse på dit barns dagligdag. Har du et emne, du gerne vil foreslå eller have diskuteret, om dit barns institution, kan du gøre det i brugerforsamlingen.

Du er med i brugerforsamlingen, så længe dit barn er indmeldt i daginstitutionen.

Brugerforsamlingen skal holde møde mindst 3 gange om året. Det er lederen af daginstitutionen, der indkalder til brugerforsamlingsmøderne. Ved uenighed i brugerforsamlingen, skal beslutningerne tages ud fra en afstemning.

Brugerforsamlingen har mange forskellige opgaver, f.eks. at:
• Foreslå og arrangere aktiviteter
• Være med til at lave pædagogiske årsplaner
• Følge op på årsplanerne
• Foreslå indretning af institutionen
• Tage beslutninger om konkret betydning for børnenes dagligdag
• Indstille til ansættelse af daginstitutionsleder

Brugerforsamlingen kan beslutte at fordele arbejdet og lave mindre arbejdsgrupper til at løse de enkelte opgaver.

 

Det pædagogiske personale i alle dagsinstitutioner skal skrive en evaluering af alle børn mindst 2 gange om året. En sådan evaluering skal indeholde en beskrivelse af barnets udvikling, f.eks. socialt, følelsesmæssigt og fysisk.

Der er 2 formål med at lave sådan en udviklingsbeskrivelse af hvert enkelt barn. Det ene er at sikre barnets udvikling. Det betyder, at hvis der er et udviklingsområde, hvor barnet ikke er alderssvarende, vil pædagogerne kunne opdage det hurtigere, og dermed kan barnet få hjælp, inden det får problemer.

Det kunne f.eks. være:
• Hvis en udviklingsbeskrivelse viser, at et barn har svært ved at tale, kan personalet lave specielle taleaktiviteter med barnet eller henvise barnet til en talepædagog
• Hvis en udviklingsbeskrivelse viser, at et barn har svært ved at få legekammerater, kan personalet være særligt opmærksom på at lære barnet det

Det andet formål med at lave en udviklingsbeskrivelse af alle børn er, at skabe et samarbejde mellem personalet i daginstitutionerne og børnenes forældre. Som forælder har du pligt til at samarbejde med dit barns daginstitution, og daginstitutionen har pligt til at invitere dig mindst 2 gange om året for at snakke om, hvordan det går med dit barn.

Som forælder har du selvfølgelig indflydelse på dit barns evaluering og du har ret til at vide, hvad der er skrevet om dig og dit barn.

 

En stambog er en række praktiske oplysninger om dig og dit barn, som dit barns daginstitution har brug for. Det er oplysninger som f.eks.:
• Barnets navn og cpr.nr.
• Forældrenes eller forældremyndighedsindehavernes navne
• Barnets adresse
• Forældres telefonnumre, både privat og til arbejde
• Hvornår og hvor meget barnet er i daginstitutionen
• Udskrivningsårsag

En stambog er nødvendig for personalet i dit barns daginstitution. Personalet har f.eks. brug for at vide, hvem de skal ringe til, hvis dit barn bliver syg eller skal på sygehuset. Personalet har også brug for at vide, hvem der f.eks. må hente dit barn, udover dig.

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.