airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hjemmehjælp – Ansøgning om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Hjemmehjælp – Ansøgning om

Hjemmehjælp er personlig hjælp og pleje i eget hjem. Det kan f.eks. være hjælp til bad og hygiejne samt praktisk bistand med rengøring, indkøb og tøjvask. Hjælpens omfang afhænger af dine behov og ikke din alder.


Behovsvurdering
Mennesker har forskellige behov og hjemmehjælpen er nøje tilpasset din konkrete situation. Når du har søgt om hjemmehjælp, får du derfor et vurderingsbesøg i dit hjem. Her vurderes dit hjem som en helhed og det vurderes på hvilke områder, der kan gøres en indsats.

Denne vurdering handler om den mulige hjælps omfang, type og tidsforbrug.

På den baggrund, kan en hjemmehjælper give dig den nødvendige hjælp. Hjemmehjælperens opgaver hænger således sammen med behovsvurderingen.


Ændring
Hjemmehjælperen opdatere løbende behovsvurderingen, så du hele tiden modtager den hjælp, der passer til dine skiftende behov.

Hvis du har brug for at få dine behov vurderet yderligere, kan du altid kontakte hjemmehjælperen, dit lokale borgerservicecenter eller ældreafdelingen i kommunen.

Relaterede artikler