airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hjemmehjælp – Generelt om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Hjemmehjælp – Generelt om

Hjemmehjælp er personlig hjælp og pleje i eget hjem, der er baseret på dine behov. Det kan f.eks. være hjælp til bad og hygiejne samt praktisk bistand med rengøring, indkøb og tøjvask. Hjælpens omfang afhænger ikke kun af hjælperen men også af din egen aktive medvirken til, at du trives i hverdagen. Hjælp er på den måde et samarbejde og ikke en passiv ydelse.

Formålene med hjemmehjælpen er:

 • At du kan blive længst muligt i eget hjem og under egnede forhold
 • At sikre dig en tryg tilværelse i egne rammer
 • At du kan blive i lokale omgivelser og opretholde det lokale netværk og tætte relationer til familie og venner


Betingelser
Hvis du i en periode af dit liv, har en nedsat evne og begrænsede kræfter til at klare dele af din hverdag, så kan du få støtte af en hjemmehjælper til nødvendige gøremål. Du kan altså få hjemmehjælp lige meget om du er

 • ældre
 • yngre
 • handicappet
 • eller førtidspensionist


De fleste hjemmehjælpsmodtagere er ældre mennesker, men i sidste ende afhænger omfanget af hjælpen af dine behov, og ikke af din alder.


Takster
Betaling for hjemmehjælp afhænger af din husstandsindkomst. Det er således din husstands samlede indtægt, der lægges til grund for, om du skal betale for hjemmehjælp. Husstand skal i denne sammenhæng forstås som dig og din ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Taksterne for 2012 er:

 • Husstandsindkomsten 0 – 130.000 kr. Egenbetaling = 0 kr. per time
 • Husstandsindkomst 130.000 – 180.000 kr. Egenbetaling = 27,57 kr. per time
 • Husstandsindkomst 180.000 – 280.000 kr. Egenbetaling = 55,14 kr. per time
 • Husstandsindkomst over 280.000 kr. Egenbetaling = 82,71 kr. per time


Får du midlertidig hjemmehjælp som led i en social handlingsplan, skal du ikke betale for hjemmehjælpen uanset din husstandsindkomst.


Bemærk
Du kan også i visse tilfælde få hjælp fra kommunen til f.eks. at

 • skovle sne
 • hente vand, hvis du bor i et hus, hvor der ikke er indlagt vand
 • fremskaffe hjælpemidler


Hjemmehjælpen tilbyder også en madordning, hvor du kan købe et varmt måltid mad fra kommunens plejehjem og få det bragt til døren.

Relaterede artikler