Hjemmehjælp

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

NB: Der findes ikke noget kommune specifikt indhold for den valgte kommune Kommune Kujalleq

Hjemmehjælp er personlig hjælp og pleje i eget hjem, der er baseret på dine behov, og ikke på din alder. Det kan f.eks. være hjælp til bad og hygiejne samt praktisk bistand med rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjemmehjælpen tilbyder også en madordning, hvor du kan købe et varmt måltid mad fra kommunens plejehjem og få det bragt til døren.

Hjælpens omfang afhænger ikke kun af hjælperen, men også af din egen aktive medvirken til, at du trives i hverdagen. Hjælp er på den måde ikke en passiv ydelse, men et samarbejde.

Formålene med hjemmehjælpen er at:
• Du kan blive længst muligt i eget hjem og under egnede forhold
• Sikre dig en tryg tilværelse i egne rammer
• Du kan blive i lokale omgivelser og opretholde det lokale netværk og tætte relationer til familie og venner
Hvis du i en periode af dit liv har en nedsat evne og begrænsede kræfter til at klare dele af din hverdag, så kan du få støtte af en hjemmehjælper til nødvendige gøremål. Du kan altså få hjemmehjælp, uanset om du er ældre eller yngre, eller om du er handicappet eller førtidspensionist.

De fleste hjemmehjælpsmodtagere er ældre mennesker, men i sidste ende afhænger omfanget af hjælpen af dine behov, og ikke af din alder.

Betaling for hjemmehjælp afhænger af din husstandsindkomst. Det er således din husstands samlede indtægt, der lægges til grund for, om du skal betale for hjemmehjælp og hvor meget. Husstand skal i denne sammenhæng forstås som dig og din ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Taksterne fra 1. april 2017:

Senest opgjorte skattepligtige
husstandsindkomst
Egenandel i %  Vejledende egenbetaling pr. time 
kr. 0 - 130.000 0,00 kr. 00,00
kr. 130.001 - 180.000 33,33 kr. 30,56
kr. 180.001 - 280.000  66,67
kr. 61,11
over kr. 280.000
100,00 kr. 91,67

 

Får du midlertidig hjemmehjælp som led i en social handlingsplan, skal du ikke betale for hjemmehjælpen uanset din husstandsindkomst.

Beregning af betalingen kan enten tage udgangspunkt i kommunernes konkrete udgift til den enkeltes hjemmehjælp, hvorefter egenandelen beregnes ud fra kolonnen ”Egenandel i %”, eller beregnes ud fra kolonnen ”Vejledende egenbetaling pr. time”. 

Behovsvurdering
Mennesker har forskellige behov og hjemmehjælpen er nøje tilpasset din konkrete situation. Når du har søgt om hjemmehjælp, får du derfor et vurderingsbesøg i dit hjem.

Her vurderes dit hjem som en helhed og det vurderes på hvilke områder, der kan gøres en indsats, i forhold til omfang, type og tidsforbrug. På den baggrund kan en hjemmehjælper give dig den nødvendige hjælp.

Hjemmehjælperens opgaver hænger således sammen med behovsvurderingen.

Andre behov
Du kan også i visse tilfælde få hjælp fra kommunen til f.eks. at:
• Skovle sne
• Hente vand, hvis du bor i et hus, hvor der ikke er indlagt vand
• Fremskaffe hjælpemidler

Ændring af behov
Hjemmehjælperen opdaterer løbende behovsvurderingen, så du hele tiden modtager den hjælp, der passer til dine skiftende behov.

Hvis du har brug for at få dine behov vurderet yderligere, kan du altid kontakte hjemmehjælperen, dit lokale borgerservicecenter eller ældreafdelingen i kommunen.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.