Hjemmehjælp

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Hjemmehjælp er personlig hjælp og pleje i eget hjem, der er baseret på dine behov, og ikke på din alder. Det kan f.eks. være hjælp til bad og hygiejne samt praktisk bistand med rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjemmehjælpen tilbyder også en madordning, hvor du kan købe et varmt måltid mad fra kommunens plejehjem og få det bragt til døren.

Hjælpens omfang afhænger ikke kun af hjælperen, men også af din egen aktive medvirken til, at du trives i hverdagen. Hjælp er på den måde ikke en passiv ydelse, men et samarbejde.

Formålene med hjemmehjælpen er at:
• Du kan blive længst muligt i eget hjem og under egnede forhold
• Sikre dig en tryg tilværelse i egne rammer
• Du kan blive i lokale omgivelser og opretholde det lokale netværk og tætte relationer til familie og venner
Hvis du i en periode af dit liv har en nedsat evne og begrænsede kræfter til at klare dele af din hverdag, så kan du få støtte af en hjemmehjælper til nødvendige gøremål. Du kan altså få hjemmehjælp, uanset om du er ældre eller yngre, eller om du er handicappet eller førtidspensionist.

De fleste hjemmehjælpsmodtagere er ældre mennesker, men i sidste ende afhænger omfanget af hjælpen af dine behov, og ikke af din alder.

Betaling for hjemmehjælp afhænger af din husstandsindkomst. Det er således din husstands samlede indtægt, der lægges til grund for, om du skal betale for hjemmehjælp og hvor meget. Husstand skal i denne sammenhæng forstås som dig og din ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Taksterne fra 1. april 2017:

Senest opgjorte skattepligtige
husstandsindkomst
Egenandel i %  Vejledende egenbetaling pr. time 
kr. 0 - 130.000 0,00 kr. 00,00
kr. 130.001 - 180.000 33,33 kr. 30,56
kr. 180.001 - 280.000  66,67
kr. 61,11
over kr. 280.000
100,00 kr. 91,67

 

Får du midlertidig hjemmehjælp som led i en social handlingsplan, skal du ikke betale for hjemmehjælpen uanset din husstandsindkomst.

Beregning af betalingen kan enten tage udgangspunkt i kommunernes konkrete udgift til den enkeltes hjemmehjælp, hvorefter egenandelen beregnes ud fra kolonnen ”Egenandel i %”, eller beregnes ud fra kolonnen ”Vejledende egenbetaling pr. time”. 

Behovsvurdering
Mennesker har forskellige behov og hjemmehjælpen er nøje tilpasset din konkrete situation. Når du har søgt om hjemmehjælp, får du derfor et vurderingsbesøg i dit hjem.

Her vurderes dit hjem som en helhed og det vurderes på hvilke områder, der kan gøres en indsats, i forhold til omfang, type og tidsforbrug. På den baggrund kan en hjemmehjælper give dig den nødvendige hjælp.

Hjemmehjælperens opgaver hænger således sammen med behovsvurderingen.

Andre behov
Du kan også i visse tilfælde få hjælp fra kommunen til f.eks. at:
• Skovle sne
• Hente vand, hvis du bor i et hus, hvor der ikke er indlagt vand
• Fremskaffe hjælpemidler

Ændring af behov
Hjemmehjælperen opdaterer løbende behovsvurderingen, så du hele tiden modtager den hjælp, der passer til dine skiftende behov.

Hvis du har brug for at få dine behov vurderet yderligere, kan du altid kontakte hjemmehjælperen, dit lokale borgerservicecenter eller ældreafdelingen i kommunen.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.