Indtægt ved siden af alderspension

Du kan godt have en indkomst ved siden af sin alderspension. Der er dog fastsatte grænser for hvor meget du må tjene årligt, før alderspensionen bliver reduceret eller helt bortfalder.

Alderspensionen bliver reduceret, når indtægten overstiger følgende fastsatte grænser (2021):

  • Tjener en enlig alderspensionist 156.000 kroner årligt reduceres pensionstillægget
  • Tjener et par samlet 183.000 kroner årligt reduceres pensionstillægget
  • Grundbeløbet reduceres når alderspensionisten har en egenindtægt på 383.666 kroner årligt

Alderspensionen bortfalder helt hvis:
  • Pensionstillægget for enlige bortfalder, når alderspensionisten tjener 383.666 kroner årligt
  • Pensionstillægget for par bortfalder, når parret samlet tjener 384.327 kroner årligt
  • Grundbeløbet bortfalder når alderspensionisten har en egenindtægt på 544.263 kroner årligt

Grundpensionen reduceres kun ved alderspensionisten egen indtægt, hvorimod tillæggene reduceres ved alderspensionisten og evt. partners samlede indtægt.

 

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.