Pension i Danmark

Hvis du flytter til Danmark og er pensionist i forvejen, kan du ikke tage din pension med. Med andre ord stopper din alderspension ved månedens udgang, når du flytter til Danmark.

Til gengæld kan du søge folkepension i Danmark. Den skal du søge om, så snart du ankommer til Danmark, hvis du opfylder betingelserne.

Du kan kun søge folkepension, hvis du har adresse i Danmark. Du skal derfor huske at melde din flytning til myndighederne.

Læs mere om folkepension i Danmark her
For at kunne modtage folkepension i Danmark er der visse betingelser du skal opfylde:
  • Du skal have dansk statsborgerskab
  • Du skal have fast bopæl i Danmark
  • Du skal have haft fast bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 3 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen

Der er forskellige regler for, hvornår du kan få folkepension. Om du kan få folkepension som f.eks. 65 eller 67-årig afhænger af, hvilket år du er født. Du skal derfor være opmærksom på, om du opfylder kravene efter den danske lovgivning.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.