Ældre eller handicapvenlig bolig – Ansøgning om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Ældre- og handicapvenlige boliger er for alle personer med nedsat fysisk funktionsniveau, der har behov for en bolig, som er tilpasset personens fysiske funktionsniveau. Der er ikke noget personale tilknyttet en ældre- eller handicapvenlig bolig. Har man behov for yderligere hjælp, skal man derfor kontakte hjemmehjælpen eller den tilhørende afdeling i kommunen.


Ansøgning
Vil du søge om en ældre- eller handicapvenlig bolig, skal du eventuelt sammen med hjemmehjælpen eller din sagsbehandler i kommunens ældreafdeling udfylde en ansøgningsblanket. Du kan få ansøgningsblanketten hos kommunen.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge:

  • Sundhedsfaglige og eventuelt lægelige oplysninger
  • Dokumentation for brug af hjælpemidler


Du skal aflevere ansøgningsskemaet sammen med bilagene til din sagsbehandler i kommunen.


Visitation
Når kommunen har modtaget din ansøgning, vurderer visitationsudvalget, om du kan blive boende i eget hjem. Visitationsudvalget lægger blandt andet vægt på, om du kan klare dig med andre hjælpeforanstaltninger som f.eks. hjælp til boligændring, hjælpemidler, hjemmehjælp eller dagcentertilbud.


Venteliste
Der kan forekomme ventelister til ældre- eller handicapvenlige boliger. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at få en bolig med det samme, selvom visitationsudvalget indstiller dig til en. Er der ikke en ledig bolig, vil du blive skrevet på en venteliste. Din placering på ventelisten er kun vejledende, da boligerne tilbydes den, som har størst behov.

Mens du venter på en bolig, vil du blive tilbudt andre hjælpemidler, der kan få din hverdag til at fungerer bedre.

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.