airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kirkelig vielse

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Brylluppet i kirken foregår som en kirkelig handling med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro.

Selve vielsen forestås af jeres præst i jeres lokale kirke. Vielsen skal som minimum overværes af to vidner.

Fra 1. april 2016 er det tilladt to personer af samme køn at blive viet i kirken.

 

Betingelser

For at kunne blive viet i kirken:
• Skal mindst én af jer være medlem af folkekirken
• Må I ikke være under 18 år
• Hvis én af jer eller I begge har været gift før, skal I indhente en skilsmissebevilling fra Kredsretten
• Økonomisk skal det tidligere ægteskab være opdelt

 

Inden vielsen

Inden I kan blive viet, skal I udfylde, datere og underskrive en ægteskabserklæring.

Hent ægteskabserklæring
 
Hvis I bor i et andet præstegældet end det I skal giftes i, skal I aflevere en kopi af den udfyldte ægteskabserklæring til jeres lokale præstegældet, som herefter laver en prøvelsesattest til jer. Prøvelsesattesten bekræfter, at I opfylder betingelserne for at blive gift, og er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Inden der er gået 4 uger fra ægteskabserklæringen er underskrevet, skal I henvende jer til kirkekontoret i det præstegældet, I skal giftes i, for at aftale en dato for brylluppet. I bør henvende jer i god tid, inden I ønsker at blive gift.

Når I henvender jer til kirkekontoret, skal I medbringe:
• En kopi af jeres dåbs- eller navneattester
• Eventuelt en kopi af skilsmissebevilling, hvis én af jer eller I begge er fraskilte
• Ægteskabserklæringen. Erklæringen må ikke være over 4 uger
• Prøvelsesattesten, hvis I skal giftes i et andet sogn end det I bor i

 

Lovgivning

Anordning nr. 307 af 14. maj 1993 om ægteskab og opløsning (med senere ændringer).