airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Navne opdeles i fornavne, mellemnavne og efternavne. Du kan have flere fornavne og mellemnavne, men du kan kun have ét efternavn.

Hvis du bor i Grønland og ønsker at ændre dit navn, skal du enten henvende dig til dit lokale kirkekontor eller til Rigsombudsmanden i Grønland. Hvor du skal henvende dig, afhænger af, om du ønsker at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn.

Hvis du bor i Danmark, skal du sende en ansøgning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i dit bopælssogn. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk.

 

Fornavne

Hvis du er født i Grønland
Ønsker du at ændre, fjerne eller tilføje et fornavn, skal du henvende dig til dit lokale kirkekontor.

Hvis du ikke er født i Grønland
Ønsker du at ændre, fjerne eller tilføje et fornavn, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Mellemnavne

Hvis du er født i Grønland
Ønsker du at fjerne et mellemnavn eller tage en af dine forældres mellemnavne eller efternavne som dit eget mellemnavn, skal du henvende dig til dit lokale kirkekontor.

Hvis du ønsker at tage et andet mellemnavn, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

Hvis du ikke er født i Grønland
Ønsker du at ændre, fjerne eller tilføje et mellemnavn, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Efternavne

Hvis du er født i Grønland
Ønsker du at ændre dit efternavn til en af dine forældres eller stedforældres efternavne eller et efternavn, som du tidligere har båret selv, skal du henvende dig til dit lokale kirkekontor.

Hvis du ikke er født i Grønland
Ønsker du at ændre dit efternavn, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Navneændring i forbindelse med vielse

Hvis du er viet i Grønland
Ønsker du at tage din ægtefælles efternavn, så I hedder det samme, skal du henvende dig til den myndighed, der har foretaget vielsen. Det samme gælder, hvis du ønsker at fjerne din ægtefælles efternavn og genantage dit eget efternavn.

Ønsker du og din ægtefælle at kombinere jeres efternavne, kan I forbinde dem med en bindestreg. Hvis I ønsker dette, skal I henvende jer til Rigsombudsmanden i Grønland.

Det er ikke muligt at tage din ægtefælles mellemnavn, hverken som mellemnavn eller efternavn, og det er heller ikke muligt at tage din ægtefælles efternavn som mellemnavn.

Hvis du er viet uden for Grønland
Ønsker du at tage din ægtefælles efternavn, så I hedder det samme, eller ønsker du og din ægtefælle at forbinde jeres efternavne med en bindestreg, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Ansøgning

Hvis du henvender dig til dit lokale kirkekontor for at ændre dit navn, skal du medbringe din originale fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest. Du vil få udleveret en formular, som du herefter skal udfylde.

Hvis du ønsker at søge om navneændring ved Rigsombudsmanden i Grønland, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til navneændring

Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl