airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Jagt på fugle – for fritidsjægere

Generelt
Der findes fugle overalt i Grønland, langt til havs, på kysten og de forekommer også på de isolerede ”nunatakker”, som stikker frem ved randen af indlandsisen. Kun indlandsisen er ikke levested for fugle.

Der yngler omkring 60 fuglearter i Grønland. Halvdelen af ynglefuglene trækker væk fra Grønland om vinteren.
Betingelser
Ønsker du at jage fugle, skal du have et gyldigt fritidsjagtbevis. Et jagtbevis er en tilladelse til at gå på jagt.

Du må kun tage på fuglejagt med følgende våben og jagtredskaber:
  • Glatløbet haglgevær med en kaliber på maksimalt 12 og mindst 0.17
  • Pumpgun med en kaliber på maksimalt 12, såfremt den højst kan indeholde 2 patroner
  • Kajakpil eller fuglepil
  • Håndnet og ketchernet kan anvendes ved fangst af søkonger i zone 1 og 4 samt traditionel ungefangst af mallemuk i zone 2

Du må ikke forfølge og jage på flyvende fugle fra båd i fart. Ligesom massedrivning af og jagt på fældende ænder og gæs ikke er tilladt. Endvidere er det ikke tilladt at jage fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere.

Alle fuglearter er totalfredet. Dog må du gerne som fritidsjæger jage visse fugle inden for bestemte jagttider og områder. Du kan læse om hvilke arter, du må jage hvor og hvornår i Piniarneq. Piniarneq er det hæfte, du får sammen med dit jagtbevis.

Der kan være en særlig kommunal vedtægt om fuglejagt i din kommune. F.eks. kan den enkelte kommune selv bestemme om fritidsjægerne må sælge deres fangst på brættet. Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du tager på jagt.
Jagttider og områder
For at beskytte fuglene i ynglesæsonen må du generelt ikke jage fugle forår og sommer. Vær opmærksom på, at der forekommer regionale forskelle på jagttider.

Der er 40 fuglebeskyttelsesområder. Indenfor en afstand af 500 meter fra disse områder må du ikke gå i land eller færdes fra 1. maj til og med 31. august.
Dagskvote
Har du fritidsjagtbevis, må du højst skyde 10 fugle per jagtdag sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl. For arterne atlantisk lomvie og polarlomvie gælder, at du højest må skyde 3 fugle sammenlagt per jagtdag.

En jagtdag er det døgn, hvor du er på jagt. Du kan ikke opspare dagskvoter for dage, hvor du ikke har været på jagt, eller hvor du ikke har brugt hele dagskvoten. Ligeledes kan du ikke på forhånd opbruge efterfølgende dagskvoter.
Indberetning
Du skal indberette alle nedlagte fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri årligt via Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.

Bemærk
Hvis du fanger en fugl med ringe, mærker, radio- eller satellitsender, skal du sende disse til Grønlands Naturinstitut med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er nedlagt.
Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl