airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Rensdyr jages for sit kød, skind og gevirer. Det er et planteædende pattedyr, der lever enkeltvis eller i mindre flokke langs Vestkysten og i Thuleområdet.

Du skal være opmærksom på, at der muligvis er en særlig kommunal vedtægt om rensdyrjagt i din kommune. Fx. kan den enkelte kommune selv bestemme, om fritidsjægere må sælge deres fangst på brættet.

Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du tager på rensdyrjagt.

 

Jagtmetoder

Rensdyr må jages med rifler samt bue og pil:
• Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst .222.
• Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst .243.
• Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Compound-bue, sammensat / moderne med fast indstillede sigtemidler og trækkraft på minimum 45 pund, 21 kg, når der anvendes pile med fast spids og minimum 55 pund, 25 kg, når der anvendes pile med mekanisk spids. Pilens vægt skal ved fast spids minimum være 385 grains, 25 gram og pile med mekanisk spids skal veje mindst 425 grains, 28 gram. Pile kan således være med fast spids eller mekanisk spids.

Anvendelse af transportmidler
Det er forbudt at jage fra motoriserede transportmidler og du må ikke tage hunde med på rensdyrjagt.

Du skal holde afstand til levende rensdyr på minimum 500 meter, når du færdes på motoriserede transportmidler i det åbne land.

Bemærk
Såfremt du anskyder et rensdyr, er du forpligtet til at aflive dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller jagtbetjenten såfremt et anskudt rensdyr ikke bliver genfundet og aflivet.

 

Jagtbevis og licens

Ønsker du at jage rensdyr, skal du:
• Være mindst 16 år.
• Have et gyldigt jagtbevis.
• Have en gyldig rensdyrlicens.


Anskaffelse af jagtbevis

Ansøg eller forny dit jagtbevis her

Anskaffelse af rensdyrlicens
Du skal henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor for at få en rensdyrlicens.

En rensdyrlicens er en tilladelse til at nedlægge et bestemt antal rensdyr i et bestemt fangstområde. Rensdyrlicensen er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

Du skal have betalt dit jagtbevis senest 1. maj for at få en rensdyrlicens til efterårsjagten,. Lovgivningen giver mulighed for at dispensere fra kravet om indløsning af jagtbevis før 1. maj. Dette er kun ud fra forvaltningsmæssige forhold. Der er i fangståret 2019 dispenseret fra kravet.

Indberetning

Du skal indberette din fangst af rensdyr. Det kan du gøre på 2 måder:
• Hvis du har NemID, kan du indberette din fangst online via selvbetjening
• Har du ikke NemID, kan du indberette din fangst ved at udfylde årsskemaet i Piniarneq hæftet, du får med dit jagtbevis og aflevere den i dit lokale borgerservicekontor i din by eller bygd.

Du skal også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmeldingsskema, som er på bagsiden af din rensdyrlicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens slutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst, for at kunne få et jagtbevis året efter, også selvom du ikke har fanget noget.

 

Kvoter

Fangstkvoter for rensdyr bliver fordelt af 2 omgange.

Først bestemmer Naalakkersuisog for Fangst efter offentlig høring fangstkvotens størrelse og nationale fordeling.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

De fastsatte kvoter for fangståret 2019 kan ses her

Jagtregioner og jagtsæson

Der er 11 fangstregioner til rensdyrjagt:
• 3 i Thuleområdet
• 8 på vestkysten

Du kan se regionerne på www.nunagis.gl

Fangstregionerne har forskellige fangstperioder. For alle regioner gælder dog, at fangstperioden først starter efter kælvningsperioden, som normalt er i maj og juni måned.

De fastsatte fangstperioder for fangståret 2019 kan ses her

Relaterede artikler
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl