airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt

Rensdyr jages for sit kød, skind og gevirer. Det er et planteædende pattedyr, der lever enkeltvis eller i mindre flokke langs Vestkysten og i Thuleområdet.

Du skal være opmærksom på, at der muligvis er en særlig kommunal vedtægt om rensdyrjagt i din kommune. Fx. kan den enkelte kommune selv bestemme, om fritidsjægere må sælge deres fangst på brættet.

Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du tager på rensdyrjagt.

 

Jagtmetoder

Rensdyr må jages med rifler samt bue og pil:
• Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst .222.
• Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst .243.
• Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Compound-bue, sammensat / moderne med fast indstillede sigtemidler og trækkraft på minimum 45 pund, 21 kg, når der anvendes pile med fast spids og minimum 55 pund, 25 kg, når der anvendes pile med mekanisk spids. Pilens vægt skal ved fast spids minimum være 385 grains, 25 gram og pile med mekanisk spids skal veje mindst 425 grains, 28 gram. Pile kan således være med fast spids eller mekanisk spids.

Anvendelse af transportmidler
Det er forbudt at jage fra motoriserede transportmidler og du må ikke tage hunde med på rensdyrjagt.

Du skal holde afstand til levende rensdyr på minimum 500 meter, når du færdes på motoriserede transportmidler i det åbne land.

Bemærk
Såfremt du anskyder et rensdyr, er du forpligtet til at aflive dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller jagtbetjenten såfremt et anskudt rensdyr ikke bliver genfundet og aflivet.

 

Jagtbevis og licens

Ønsker du at jage rensdyr, skal du:
• Være mindst 16 år.
• Have et gyldigt jagtbevis.
• Have en gyldig rensdyrlicens.


Anskaffelse af jagtbevis

Ansøg eller forny dit jagtbevis her

Anskaffelse af rensdyrlicens
Du skal henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor for at få en rensdyrlicens.

En rensdyrlicens er en tilladelse til at nedlægge et bestemt antal rensdyr i et bestemt fangstområde. Rensdyrlicensen er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

Du skal have betalt dit jagtbevis senest 1. maj for at få en rensdyrlicens til efterårsjagten,. Lovgivningen giver mulighed for at dispensere fra kravet om indløsning af jagtbevis før 1. maj. Dette er kun ud fra forvaltningsmæssige forhold. Der er i fangståret 2019 dispenseret fra kravet.

Indberetning

Du skal indberette din fangst af rensdyr. Det kan du gøre på 2 måder:
• Hvis du har NemID, kan du indberette din fangst online via selvbetjening
• Har du ikke NemID, kan du indberette din fangst ved at udfylde årsskemaet i Piniarneq hæftet, du får med dit jagtbevis og aflevere den i dit lokale borgerservicekontor i din by eller bygd.

Du skal også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmeldingsskema, som er på bagsiden af din rensdyrlicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens slutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst, for at kunne få et jagtbevis året efter, også selvom du ikke har fanget noget.

 

Kvoter

Fangstkvoter for rensdyr bliver fordelt af 2 omgange.

Først bestemmer Naalakkersuisog for Fangst efter offentlig høring fangstkvotens størrelse og nationale fordeling.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

De fastsatte kvoter for fangståret 2019 kan ses her

Jagtregioner og jagtsæson

Der er 11 fangstregioner til rensdyrjagt:
• 3 i Thuleområdet
• 8 på vestkysten

Du kan se regionerne på www.nunagis.gl

Fangstregionerne har forskellige fangstperioder. For alle regioner gælder dog, at fangstperioden først starter efter kælvningsperioden, som normalt er i maj og juni måned.

De fastsatte fangstperioder for fangståret 2019 kan ses her

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl