airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
Rensdyr jages for sit kød, skind, sine gevirer og klove. Det er et planteædende pattedyr, der lever enkeltvis eller i mindre flokke langs Vestkysten og i Thuleområdet.

Der er muligvis en særlig kommunal vedtægt om rensdyrjagt i din kommune, f.eks. kan den enkelte kommune selv bestemme om fritidsjægere må sælge deres fangst på brættet.

Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du tager på rensdyrjagt.
Jagtmetoder

Rensdyr må jages med rifler samt bue og pil:

  • Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst .222
  • Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst .243
  • Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Compound-bue (sammensat / moderne) med fast indstillede sigtemidler og trækkraft på minimum 45 pund (21 kg), når der anvendes pile med fast spids og minimum 55 pund (25 kg), når der anvendes pile med mekanisk spids. Pilens vægt skal ved fast spids minimum være 385 grains (25 gram) og pile med mekanisk spids skal veje mindst 425 grains (28 gram). Pile kan således være med fast spids eller mekanisk spids

Det er forbudt at jage fra transportmidler og du må ikke tage hunde med på rensdyrjagt.

Du skal holde afstand til levende rensdyr på minimum 500 meter, når du færdes på transportmidler i det åbne land.

Bemærk
Såfremt du anskyder et rensdyr, er du forpligtet til at aflive dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller nærmeste jagtbetjent, såfremt et anskudt rensdyr ikke bliver genfundet og aflivet.

Jagtbevis og licens

Ønsker du at jage rensdyr, skal du:

  • Være mindst 16 år
  • Have et gyldigt jagtbevis som erhvervsfanger eller fritidsjæger
  • Have en gyldig rensdyrlicens

Ansøg eller forny dit jagtbevis her

En rensdyrlicens er en tilladelse til at nedlægge et bestemt antal rensdyr i et bestemt område. En rensdyrlicens er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

Anskaffelse af rensdyrlicens
For at få en rensdyrlicens skal du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

For at få en rensdyrlicens til efterårsjagten, skal du have betalt dit jagtbevis før 1. maj. Lovgivningen giver mulighed for at dispensere fra kravet om indløsning af jagtbevis før 1. maj. Dette sker i givet fald kun ud fra forvaltningsmæssige hensyn. Der er for jagtsæsonen 2017/2018 ikke dispenseret fra dette krav.

Indberetning

Du skal indberette din fangst af rensdyr. Det kan du gøre på 2 måder:

  • Hvis du har NemID, kan du indberette din fangst online via Selvbetjening
  • Har du ikke NemID, kan du indberette din fangst ved at udfylde årsskemaet i Piniarneq hæftet, du får med dit jagtbevis og sende det per fax: (+299) 34 53 40, eller per e-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Du skal ifølge loven også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmeldingsskema, som er på bagsiden af din rensdyrlicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens afslutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst, for at kunne få et jagtbevis året efter - også selvom du ikke har fanget noget.
Kvoter
Fangstkvoter for rensdyr bliver fastsat og fordelt på følgende måde:

Naalakkersuisut eller Naalakkersuisoq for fangst træffer beslutning om fangstkvotens størrelse og nationale fordeling efter en offentlig høring.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.
Jagtregioner og jagtsæson

Der er 11 jagtregioner til rensdyrjagt:

  • 3 i Thuleområdet
  • 8 på vestkysten

Du kan se regionerne på www.nunagis.gl

Jagtregionerne kan have forskellige jagtperioder. For alle regioner gælder dog, at jagtperioden først starter efter kælvningsperioden, som normalt er i maj og juni.

Jagtsæson efterår 2018
Jagtperioder og kvoter blev sendt i 5-ugers høring i løbet af maj 2018, hvorefter der blev taget beslutning, som blev offentliggjort og kan ses på følgende link.

Relaterede artikler

Kommune Qeqertalik
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 22 87
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Servicecenter Akunnaaq
Akunnaaq
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 89 96 77
E-mail: aas_akunnaaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Attu
B-776 Attu
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 87 34 77
Fax: (+299) 87 34 78
E-mail: aln@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Iginniarfik
B-710, Iginniarfik
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 87 48 77
Fax: (+299) 87 48 78
E-mail: defr@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Ikamiut
B- 743 Ikamiut
3950 Aasiaat
Telefon: (+299) 91 59 77

E-mail: annj@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Ikerasaarsuk
B-897, Ikerasaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 87 39 77
Fax: (+299) 87 39 78
E-mail: pin@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Kangerluk
B-800, Kangerluk
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 92 49 77
Fax: (+299) 92 49 02
E-mail: meze@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Kangaatsiaq
B-478
Postboks 80
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 87 10 42
E-mail: kangaatsiaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Kitsissuarsuit
B-785, Kitsissuarsuit
Postboks 863
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 89 97 77
Fax: (+299) 89 97 78
E-mail: mila@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Niaqornaarsuk
B-777, Niaqornaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 87 43 77
Fax: (+299) 87 43 72
E-mail: bygd_niaqornaarsuk@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Qasigiannguit
S. M. Saxtorphsvej 1
Postboks 113
3951 Qasigiannguit

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 91 13 77
E-mail: qasigiannguit@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Qeqertarsuaq
Holten Møllerip Aqq. 3D
Postboks 513
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 92 15 34
E-mail: qeqertarsuaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Aasiaat
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 89 22 87
E-mail: aasiaat_officiel@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl