airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om eller forny dit erhvervsjagtbevis

Hent erhvervsjagtbevis

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Alle der ønsker at gå på jagt, skal have et jagtbevis. Hvis du skal leve helt eller delvist af salget af din fangst, skal du have et erhvervsjagtbevis. Med et erhvervsjagtbevis har du ret til at søge om jagtlicens til at fange arter, der er kvoter på, f.eks. moskusokser, rensdyr, isbjørne, hvalros og hvaler. Beviset giver dig også ret til at sælge fugle, og du kan for nogle arter have udvidede jagttider og dagskvoter med erhvervsjagtbevis.

Det er kun dig, der må bruge dit erhvervsjagtbevis. Du skal betale dit erhvervsjagtbevis, før du kan tage på jagt. Du har pligt til at have det med dig, sammen med en kvittering eller et dokument, som beviser, at du har betalt, hvis jagt- og fiskeribetjenten forlanger det.

Med beviset følger også en pligt til at indberette din fangst. Se hvordan og hvornår du skal indberette din fangst under Procedure.

Jagtområder og jagttider kan ses på www.nunagis.gl eller på den udleverede licens.

Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) regelstyrer fangst og udnyttelse af de levende ressourcer.
Betingelser
For at få et erhvervsjagtbevis skal du opfylde følgende betingelser:
 • Du skal være fyldt 12 år samt have bopæl (folkeregisteradresse) i Grønland på ansøgningstidspunktet
 • Du skal have haft folkeregisteradresse i Grønland de sidste 2 år
 • Du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste 2 år
 • Som udgangspunkt skal mindst 50 % af din samlede bruttoindkomst komme fra fangst, jagt og fiskeri. Du kan i særlige tilfælde søge om dispensation fra denne regel, f.eks. hvis det er første år, du søger om et erhvervsjagtbevis. Indtægter fra betalingsjagt tæller som indkomst fra fangst, jagt og fiskeri. Indtægter fra ansættelse ved forskningsprojekter og turisme samt honorarer fra borgerligt ombud og bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger tæller ikke med i udregningen af din samlede bruttoindkomst

Sociale institutioner, der som led i deres socialpædagogiske arbejde anvender fangst og jagt som metode, kan også søge om erhvervsjagtbevis.

Du risikerer at miste dit jagtbevis, hvis du:
 • Bryder jagtlovgivningen med vilje eller bryder den flere gange
 • Handler groft uansvarligt under en jagt
 • Forvolder skade på anden person under en jagt
Takster
Et erhvervsjagtbevis koster 250 kroner. Dit erhvervsjagtbevis er først gyldigt, når du har betalt girokortet via netbank eller på posthuset.

Bortkommer dit jagtbevis, skal du søge om at få et erstatningsjagtbevis hos kommunen. Der betales samme beløb for et erstatningsbevis som for et jagtbevis.

Husk at gemme din kvittering som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.

Hvis du har betalt beviset på posthuset, og mister jagtbeviset, er du nødt til at betale det én gang til, fordi du skal betale for sagsbehandling via jagtbevisgebyret ved genudstedelse af et nyt jagtbevis.
Ansøgning
Fra den 1. februar 2017 kan du som erhvervsfanger få udstedt dit jagtbevis med det samme enten ved at benytte dig af selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor.

Det gælder både, når du ønsker at forny dit jagtbevis med dit årsskema, eller når du er førstegangsansøger.

Møder du ikke personligt op hos borgerservice med din ansøgning eller dit årsskema, SKAL du benytte dig af online selvbetjening.

Sender du dit årsskema eller din ansøgning til APN, vil det blive sendt tilbage til din bopælskommune, hvor dit jagtbevis vil vente til afhentning. Er der komplikationer, vil du risikere at forlænge din sagsbehandling.

Du kan forny dit erhvervsjagtbevis fra sidste fangstår ved at indberette din fangst fra forrige sæson og forny dit erhvervsjagtbevis for den kommende sæson.

Du kan ansøge om erhvervsjagtbevis, hvis du ikke har et erhvervsjagtbevis eller hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere.

Opfylder du samtlige krav vil du straks kunne udskrive dit jagtbevis derhjemme.

Begge dele kan gøres via online selvbetjening på sullissivik.gl eller ved fremmøde i dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret, der via kommunens webservice kan forny og udskrive dit nye jagtbevis.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke indtaster årsskemaet hjemme eller hos kommunen og dermed indberetter din fangst. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages og du vil blive kontaktet af APN.

Hvis du har et NemID
Du skal have et NemID for at kunne benytte dig af online selvbetjening på sullissivik.gl. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Læs mere og bestil NemID

Start Selvbetjening

Hvis du ikke opfylder kravene, dispensationsansøgning
Er der ét eller flere krav, som ikke er opfyldt, vil du straks få besked. Du vil kunne udskrive ansøgningsskemaet for dispensation og aflevere det udfyldt hos kommunen, der skal sende det til Departementet for Fiskeri og Fangst for behandling. Det er vigtigt at understrege at dispensationsansøgningen skal indeholde både en begrundelse og relevante dokumenter, der støtter ansøgningen.

Det kan for eksempel være: Har du tidligere haft erhvervsjagtbevis, og hermed opfyldt kravene? Har du tidligere haft dispensation til erhvervsjagtbevis? Mulighed for at kunne dokumentere en skatteindtægt eller udsigt til at kunne forbedre sin økonomiske situation, så indkomstkrav opfyldes? Begrundelse for hvorfor indkomstkrav ikke blev opfyldt, f.eks. fravær fra erhvervet grundet sygdom, job på land, udenlandsophold, kursus el. Adgang eller ejerskab af nødvendigt fangstudstyr? Erfaring som fisker/fanger, eller oplæringsmuligheder til erhvervet?

Ansøgningsskema til erhvervsjagtbevis

Du kan også få skemaet udleveret på dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du kan ikke selv indsende dispensation fra betingelserne online til Departementet for Fiskeri og Fangst via sullissivik.gl. For at søge dispensation, skal du henvende dig til din bopælskommune og følge ovenstående procedure.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke et NemID, kan du som erhvervsfanger få udstedt dit jagtbevis med det samme enten ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor.

Det gælder både, når du ønsker at forny dit jagtbevis med dit årsskema, eller når du er førstegangsansøger.

Kommunen kan forny dit erhvervsjagtbevis fra sidste fangstår ved, at du indberetter din fangst fra forrige sæson og fornyer dit erhvervsjagtbevis for den kommende sæson.

Sender du dit årsskema eller din ansøgning til APN, vil det blive sendt tilbage til din bopælskommune, hvor dit jagtbevis vil vente til afhentning. Er der komplikationer, vil du risikere at forlænge din sagsbehandling.

Du kan også ansøge om erhvervsjagtbevis hos kommunen, hvis du ikke har et erhvervsjagtbevis eller hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere.

Opfylder du samtlige krav vil du straks kunne få udskrevet dit jagtbevis hos kommunen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis dit årsskema ikke er indtastet hjemme eller hos kommunen og du dermed indberetter din fangst. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages og du vil blive kontaktet af APN.
Procedure
Før din ansøgning bliver sendt til behandling i Departementet for Fiskeri og Fangst, kontrollerer kommunen at dine oplysninger er korrekte og sender ansøgningen i høring hos den lokale fanger- og fiskerforening.

Opfylder du betingelserne for at kunne få erhvervsjagtbeviset, får du tilsendt et girokort og informationshæftet Piniarneq. Hæftet indeholder jagttider og information fra Selvstyret, og et årsskema til indberetning af fangst. Du har pligt til at indberette din fangst for indeværende år inden 15. oktober.

Det vil sige, at dét du har fanget i perioden 1. oktober sidste år til 30. september i år, skal du indberette efter den 1. oktober og senest den 15. oktober i år.

Det kan du gøre på 2 måder:

Du kan også indberette din fangst ved at indsende dit årsskema til:
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Piniarneq og Årsskema
Du kan hente informationshæftet Piniarneq og Årsskema for erhvervsfangere her:

Informationshæftet Piniarneq 2017

Årsskema for erhvervsfangere
Ændring fra erhvervsjagtbevis til fritidsjagtbevis
Du kan ændre dit erhvervsjagtbevis til et fritidsjagtbevis via online selvbetjeningen på sullissivik.gl. For at skifte til fritidsjagtbevis, skal du:
 • Indberette din fangst via Erhvervsjagtbevis og Fangstindberetning. Bemærk, at du ikke skal anmode om en fornyelse af dit erhvervsjagtbevis
 • Herefter skal du søge om et nyt fritidsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Fritidsjagtbevis

Start selvbetjening
Frister
Du kan søge om et nyt erhvervsjagtbevis hele året. Du skal dog være opmærksom på at:
 • Betale dit erhvervsjagtbevis inden den 1. maj, hvis du ønsker at deltage i sommerjagten på moskus og rensdyr, medmindre der er givet dispensation for dette krav
 • Fangståret begynder 1. oktober og at det er derfra dit erhvervsjagtbevis gælder
 • Indberette din fangst inden 15. oktober. Når departementet har registreret din fangst, får du automatisk tilsendt et erhvervsjagtbevis for næste fangstår. Du kan ikke få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke har indberettet din fangst
Klage
Har du søgt og fået afslag på din ansøgning om erhvervsjagtbevis, har du mulighed for at klage. Det kan du gøre, hvis du mener at afslaget er givet på et forkert grundlag, og hvis der er kommet nye informationer vedrørende din ansøgning.

Ønsker du at klage over et afslag, skal du gøre det inden udgangen af fangståret. Har du mulighed for at få en udtalelse fra din lokale afdeling af fiskeri- og fangerforeningen KNAPP om din sag, skal du sende den med i klagen. Klagen sender du til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Har Departementet yderligere spørgsmål, vil du blive kontaktet. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Er du utilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge din sag hos Ombudsmanden eller domstolene.
Relaterede artikler