airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Alle, der ønsker at gå på jagt, skal have et jagtbevis. Et fritidsjagtbevis bruges til fangst, der er til eget forbrug. Fritidsjagtbeviset giver dig også ret til at søge om en jagtlicens til at jage dyr, der er fangstkvoter på, som f.eks. moskusokser og rensdyr, og i visse forvaltningsområder narhval og hvidhval.

Det er kun dig, der må bruge dit fritidsjagtbevis. Du skal betale dit fritidsjagtbevis, før du kan tage på jagt. Du har pligt til at have det med dig, sammen med en kvittering eller et dokument, som beviser, at du har betalt, hvis jagt- og fiskeribetjenten forlanger at se det.

Med beviset følger også en pligt til at indberette din fangst. Se hvordan og hvornår du skal indberette din fangst under Procedure.

Jagtområder og jagttider kan ses på www.nunagis.gl.

Departementet for Fiskeri og Fangst (APNN) regelstyrer fangst og udnyttelse af de levende ressourcer.
Betingelser
Du skal være fyldt 12 år for at få et fritidsjagtbevis og have folkeregisteradresse i Grønland. Der kan dispenseres fra kravet om folkeregisteradressen, hvis dit midlertidige ophold udenfor Grønland skyldes uddannelse, eller hvis du har tilknytning til Grønland.

Du risikerer at miste dit jagtbevis, hvis du:
  • Bryder jagtlovgivningen med vilje eller flere gange
  • Handler groft uansvarligt under en jagt
  • Forvolder skade på anden person under en jagt
Takster
Et fritidsjagtbevis koster 250 kroner. Dit fritidsjagtbevis er først gyldigt, når du har betalt girokortet.

Husk at gemme din kvittering som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.

Hvis du har betalt beviset på posthuset, og mister kvitteringen, er du nødt til at betale det én gang til, fordi du skal betale for den administrative sagsbehandling samt servicen på posthuset.
Ansøgning
Du kan forny dit fritidsjagtbevis fra sidste fangstår ved at indberette din fangst fra forrige sæson og forny dit fritidsjagtbevis for den kommende sæson.

Du skal ansøge om fritidsjagtbevis, hvis du ikke har et fritidsjagtbevis eller hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere.

Begge dele kan gøres via online selvbetjening på sullissivik.gl eller ved fremmøde i dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke indsender årsskemaet og dermed indberetter din fangst. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages.

For at kunne jage moskus og rensdyr, skal du også have en licens. Du søger om licens hos dit lokale borgerservicecenter.

Hvis du har et NemID
Du skal have et NemID for at kunne benytte dig af online selvbetjening på sullissivik.gl. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Læs mere og bestil NemID

Start Selvbetjening

Du kan også søge om en dispensation fra betingelserne, hvis du har tilknytning til, men ikke har bopælsadresse i Grønland bl.a. grundet uddannelsesforløb udenfor Grønland.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke et NemID, kan du udfylde et ansøgningsskema, som du skal have stemplet og godkendt på dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret. Efter kommunen har kontrolleret dine oplysninger, sender de ansøgningen videre til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Ansøgningsskema til fritidsjagtbevis

Du kan også få skemaet udleveret på dit lokale borgerservicecentret eller bygdekontoret.
Procedure
Departement for Fiskeri og Fangst behandler din ansøgning. Opfylder du betingelserne for at kunne få fritidsjagtbevis, får du tilsendt et girokort og informationshæftet Piniarneq.

Hæftet indeholder jagttider og information fra Selvstyret, og et årsskema til indberetning af fangst. Du har pligt til at indberette din fangst for indeværende år inden 15. oktober.

Det vil sige, at dét du har fanget i perioden 1. oktober sidste år til 30. september i år, skal du indberette efter den 1. oktober og senest den 15. oktober i år.

Det kan du gøre på 2 måder:

Du kan også indberette din fangst ved at indsende dit årsskema til:
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Piniarneq og Årsskema
Du kan hente informationshæftet Piniarneq og Årsskema for fritidsfangere her:

Informationshæftet Piniarneq 2017

Årsskema for fritidsfangere
Ændring fra fritidsjagtbevis til erhvervsjagtbevis
Du kan skifte fra et fritidsjagtbevis til et erhvervsjagtbevis næste år via online selvbetjeningen på sullissivik.gl. For at skifte til erhvervsjagtbevis, skal du:
  • Indberette din fangst via Fritidsjagtbevis og Fangstindberetning. Bemærk, at du ikke skal anmode om et nyt fritidsjagtbevis
  • Herefter skal du søge om et nyt erhvervsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Erhvervsjagtbevis

Start selvbetjening

Hvis du vil skifte fra fritids- til erhvervsjagtbevis midt i et fangstår, skal du henvende dig til kommunekontoret eller bygdebestyrelsens kontor. Ændringen kan ikke gennemføres via online selvbetjeningen.
Frister
Du kan søge om fritidsjagtbevis hele året. Du skal dog være opmærksom på at:
  • Betale dit fritidsjagtbevis inden den 1. maj, hvis du ønsker at deltage i sommerjagten på moskus og rensdyr, medmindre der er givet dispensation for dette krav
  • Du kan søge om fritidsjagtbeviset til det kommende fangstår efter 1. oktober
  • Indberette din fangst inden 15. oktober
Klage
Har du søgt og fået afslag på din ansøgning om fritidsjagtbevis, har du mulighed for at klage. Det kan du gøre, hvis du mener, at afslaget er givet på et forkert grundlag, og hvis der er kommet nye informationer vedrørende din ansøgning.

Ønsker du at klage over et afslag, skal du gøre det inden udgangen af fangståret. Klagen sender du til Departementet for Fiskeri og Fangst:

Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Fangst- og Jagtafdelingen i Departementet for Fiskeri og Fangst, (APNN), Postboks 269, 3900 Nuuk

Har Departementet yderligere spørgsmål, vil du blive kontaktet. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Er du utilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge din sag hos Ombudsmanden eller domstolene.
Relaterede artikler