airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indberet din fangst og forny dit fritidsjagtbevis

Ansøg, forny eller indberet her
Generelt
Alle, der ønsker at gå på jagt, skal have et jagtbevis. Et fritidsjagtbevis bruges til fangst, der er til eget forbrug. Fritidsjagtbeviset giver dig også ret til at søge om en jagtlicens til at jage dyr, der er fangstkvoter på, som f.eks. moskusokser og rensdyr, og i visse forvaltningsområder narhval og hvidhval.

Det er kun dig, der må bruge dit fritidsjagtbevis. Du skal betale dit fritidsjagtbevis, før du kan tage på jagt. Det betalte girokort er dit jagtbevis. Du har pligt til at have det med dig, sammen med kvitteringen fra Posthuset eller Netbanken, som bevis for, at du har betalt, hvis jagt- og fiskeribetjenten forlanger at se det.

Med beviset følger også en pligt til at indberette din fangst. Se hvordan og hvornår du skal indberette din fangst under ’Procedure’.

Jagtområder og jagttider kan ses på www.nunagis.gl eller på den udleverede licens.

Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) regelstyrer fangst og udnyttelse af de levende ressourcer.
Betingelser

Du skal være fyldt 12 år for at få et fritidsjagtbevis og have folkeregisteradresse i Grønland på ansøgningstidspunktet. Der kan dispenseres fra kravet om folkeregisteradressen, hvis dit midlertidige ophold udenfor Grønland skyldes uddannelse, eller hvis du har tilknytning til Grønland.

Du risikerer at miste dit jagtbevis, hvis du:

  • Bryder jagtlovgivningen med vilje eller bryder den flere gange
  • Handler groft uansvarligt under en jagt
  • Forvolder skade på anden person under en jagt
Takster
Et fritidsjagtbevis koster 250 kroner. Dit fritidsjagtbevis er først gyldigt, når du har betalt girokortet via netbank eller på posthuset. Det betalte girokort er dit jagtbevis.

Mister du dit jagtbevis (det betalte girokort), skal du søge om at få et erstatningsjagtbevis hos kommunen. Du skal betale samme beløb for et erstatningsbevis som for et jagtbevis.

Husk at gemme din kvittering, som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.

Hvis du har betalt beviset på posthuset, og mister jagtbeviset (girokortet), er du nødt til at betale det én gang til, fordi du skal betale for sagsbehandlingen til genudstedelse af et nyt jagtbevis.
Ansøgning

Her kan du forny dit jagtbevis, eller ansøge om jagtbevis, hvis det er første gang, du skal have et.

  • Du fornyer dit fritidsjagtbevis fra sidste fangstår ved at indberette din fangst fra forrige sæson og forny dit fritidsjagtbevis for den kommende sæson
  • Du skal ansøge om fritidsjagtbevis, hvis du ikke har et fritidsjagtbevis, eller hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere

Opfylder du samtlige krav, vil du straks kunne udskrive dit jagtbevis derhjemme.

Begge dele kan gøres via online selvbetjening her på sullissivik.gl eller ved fremmøde i dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret.

Hvis du har et NemID
Du skal have et NemID for at kunne benytte dig af online selvbetjening. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Læs mere og bestil NemID

Start Selvbetjening

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke et NemID, kan du som fritidsfanger få udstedt dit jagtbevis med det samme enten ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor.

Det gælder både, når du ønsker at forny dit jagtbevis med dit årsskema, eller når du er førstegangsansøger.

Kommunen kan forny dit fritidsjagtbevis fra sidste fangstår ved, at du indberetter din fangst fra forrige sæson og fornyer dit fritidsjagtbevis for den kommende sæson.

Opfylder du samtlige krav, vil du straks kunne få udskrevet dit jagtbevis hos kommunen.

Bemærk

  • Det betalte girokort er dit jagtbevis. Husk at gemme din kvittering, som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.
  • Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke indberetter din fangst ved at indtaste årsskemaet. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages, og du vil blive kontaktet af Departementet for Fiskeri og Fangst.
  • For at kunne jage moskus og rensdyr, skal du også have en licens. Du søger om licens hos dit lokale borgerservicecenter.
Dispensationsansøgning
Du kan søge om en dispensation fra betingelserne, hvis du har tilknytning til, men ikke har bopælsadresse i Grønland bl.a. grundet uddannelsesforløb udenfor Grønland. Dette kan gøres online på sullissivik.gl eller i kommunen.
Indberetning af fangst
Du har pligt til at indberette din fangst for indeværende år inden 15. oktober.

Det vil sige, at dét du har fanget i perioden 1. oktober sidste år til 30. september i år, skal du indberette efter den 1. oktober og senest den 15. oktober i år.

Det kan du gøre på 2 måder:
• Med NemID: Via online selvbetjeningen på sullissivik.gl
• Uden NemID: ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor med dit udfyldte årsskema, så det kan blive indtastet via kommunens webservice
Piniarneq og Årsskema
Du kan hente informationshæftet Piniarneq og Årsskema for fritidsfangere her:

Informationshæftet Piniarneq 2018

Årsskema for fritidsfangere
Procedure
Opfylder du betingelserne for at kunne få fritidsjagtbevis, får du udleveret et girokort og informationshæftet Piniarneq. Hæftet indeholder jagttider og information fra Selvstyret, og et årsskema til indberetning af fangst.
Ændring fra fritidsjagtbevis til erhvervsjagtbevis
Du kan skifte fra et fritidsjagtbevis til et erhvervsjagtbevis næste år via online selvbetjeningen på sullissivik.gl eller ved at møde op hos kommunen. For at skifte til erhvervsjagtbevis, skal du:
• Indberette din fangst via Fritidsjagtbevis og Fangstindberetning. Bemærk, at du ikke skal anmode om et nyt fritidsjagtbevis
• Herefter skal du søge om et nyt erhvervsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Erhvervsjagtbevis eller ved at møde op hos kommunen

Hvis du vil skifte fra fritids- til erhvervsjagtbevis midt i et fangstår, skal du henvende dig til kommunekontoret eller bygdebestyrelsens kontor. Ændringen kan ikke gennemføres via online selvbetjeningen.

Start selvbetjening
Frister
Du kan søge om fritidsjagtbevis hele året. Du skal dog være opmærksom på at:
• Betale dit fritidsjagtbevis inden den 1. maj, hvis du ønsker at deltage i sommerjagten på moskus og rensdyr, medmindre der er givet dispensation for dette krav
• Du kan søge om fritidsjagtbeviset til det kommende fangstår efter 1. oktober
• Indberette din fangst inden 15. oktober. Når din fangst er registreret, kan du automatisk udskrive et fritidsjagtbevis for næste fangstår eller få det udskrevet hos kommunen. Du kan ikke få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke har indberettet din fangst
Klage
Har du søgt og fået afslag på din ansøgning om fritidsjagtbevis, har du mulighed for at søge om dispensation eller klage. Det kan du gøre, hvis du mener, at afslaget er givet på et forkert grundlag, og hvis der er kommet nye informationer vedrørende din ansøgning.

Ønsker du at klage over et afslag, skal du gøre det inden udgangen af fangståret. Klagen sender du til:

Departementet for Fiskeri og Fangst
Att.: Fangst- og Jagtafdelingen
Postboks 269
3900 Nuuk
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Har Departementet yderligere spørgsmål, vil du blive kontaktet. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Er du utilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge din sag hos Ombudsmanden eller domstolene.
Relaterede artikler

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Servicecenter Ikerasak
B-1200 Ikerasak
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 50 77
E-mail: arns@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Ilimanaq
B-1694, Ilimanaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 94 77
Fax: (+299) 94 94 78
E-mail: ilimanaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Illorsuit
B-1448, Illorsuit
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 73 77
E-mail: uum8@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ilulissat
Postboks 520
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: ilu_servicecenter@qaasuitsup.gl

Åbningstider 
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Innaarsuit
B-1063, Innaarsuit
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 75 77
Fax: (+299) 96 75 79
E-mail: miel@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Kangersuatsiaq
B-930, Kangersuatsiaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 60 77
Fax: (+299) 96 60 79
E-mail: sakn@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Kullorsuaq
B-693, Kullorsuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 89 73
Fax: (+299) 96 89 77

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Niaqornat
B-125, Niaqornat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 55 77
E-mail: anno@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 10:00 - 15:00
Servicecenter Nutaarmiut
B-723, Nutaarmiut
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 77 77
Fax: (+299) 96 77 77
E-mail: anko@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuugaatsiaq
B-1400, Nuugaatsiaq
Postboks 61
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 64 77
E-mail: relu@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuussuaq
B-1062, Nuussuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 83 77
Fax: (+299) 96 83 76
E-mail: ohal@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Naajaat
B-722, Naajaat
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 68 77
Fax: (+299) 96 68 77
E-mail: bope@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Oqaatsut
B-1585, Oqaatsut
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 85 77
E-mail: oqaatsut@greennet.gl
gst7@qaasuitsup.gl
ie@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 16:00
Servicecenter Qeqertaq
B-1518, Qeqertaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 92 77
Fax: (+299) 94 92 78
E-mail: qeqertaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Qeqertat
B-169, Qeqertat
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 59 58
Fax: (+299) 97 59 58

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaanaaq
B-44 A
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 97 10 73
E-mail: qaanaaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaarsut
B-1226, Qaarsut
3964 Qaarsut

Telefon: (+299) 95 76 77 / 95 77 17
E-mail: byg_qaarsut@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 - 14:00
Servicecenter Saqqaq
Postboks 43
B-1382, Saqqaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 20
Omstilling: (+299) 70 18 00
E-mail: saqqaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag: Lukket
Servicecenter Savissivik
B-608, Savissivik
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 45 77
Fax: (+299) 97 45 76
E-mail: meha@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 14:00
Servicecenter Siorapaluk
B-638, Siorapaluk
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 57 77
Fax: (+299) 97 57 73
E-mail: siorapaluk@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 15:00
Servicecenter Saattut
B-1377, Saattut
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 69 77
E-mail: beto@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Tasiusaq
B-1610, Tasiusaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 72 77
Fax: (+299) 96 72 78
E-mail: upe_tasiusaq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ukkusissat
B-1114, Ukkusissat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 62 77
E-mail: hekn@qaasuitsup.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik
Napparsimaviup Aqq. B-1100
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 96 20 25
E-mail: upe_sullissivik@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik Kujalleq
B-1065, Upernavik Kujalleq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 56 77
Fax: (+299) 96 56 78
E-mail: upe_kujalleq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Uummannaq
Sanatoriamut B-710
Box 200
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 95 13 67
E-mail: uummannaq@uummannaq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Aappilattoq
B-1064, Aappilattoq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 64 77
Fax: (+299) 96 64 78
E-mail: upe_aappilattoq@qaasuitsup.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Departementet for Fiskeri og Fangst (APN)
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl