airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
Et af de skaldyr, der i særlig grad fiskes efter, er den store grønlandske krabbe. Den store grønlandske krabbe lever langs vestkysten. Den lever blandt andet af krebsdyr, muslinger, snegle og mindre krabber.

Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive fiskeri efter krabber.

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter krabber til eget forbrug.

Erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber er delt op i kystnært og havgående fiskeri.
Betingelser
Det er kun tilladt at fiske efter krabber med tejner med halvmasker over 70 mm. Du må kun fange hankrabber, som er mindst 10 cm over rygskjoldet.

Krabber skifter skjold for at vokse. Det betyder, at der er perioder, hvor krabberne er bløde. Hvis der er over 20 % bløde krabber i en fangst, skal fiskeriet standses og eventuelt flyttes til et andet område.

Hunkrabber må ikke beholde og må genudsættes.

Driver du havgående krabbefiskeri, må du højest fiske med 100 tejner i én lænke ad gangen.

Som fritidsfisker må du højest fiske efter krabber med 3 tejner.
Ansøgning om fiskerilicens
Kystnært fiskeri
For at fiske efter krabber skal du som erhvervsfisker altid have en fiskerilicens.

Ansøgning om licens til kystnært erhvervsfiskeri efter krabber

Du skal sende din ansøgningen til aalisa@nanoq.gl

Havgående fiskeri
For at drive havgående fiskeri efter krabber skal du altid have en fiskerilicens hertil.

Du skal henvende dig til din hjemkommune og sende din ansøgning til havgående fiskeri efter krabber til apn@nanoq.gl eller henvende dig til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Du kan læse mere om fiskerilicenser her
Kvoter og forvaltningsområder
Kystnært fiskeri
Der er 6 forvaltningsområder for det kystnære fiskeri efter krabber, hvor der årligt blive fastsat en kvote:
• Forvaltningsområde Upernavik
• Forvaltningsområde Diskobugt-Uummannaq
• Forvaltningsområde Sisimiut
• Forvaltningsområde Maniitsoq-Kangaamiut
• Forvaltningsområde Nuuk-Paamiut
• Forvaltningsområde Narsaq-Qaqortoq

Driver du kystnært krabbefiskeri i et af disse 6 områder, må du højest fiske ved 2 forvaltningsområder pr år med 50 tejner i én lænke ad gangen. Krabbelicenser til et af disse 2 forvaltningsområder skaffes ved ansøgning via din hjemkommune.

Havgående fiskeri
Det havgående krabbefiskeri er ikke inddelt i forvaltningsområder, men skal foregå udenfor basislinjen. Dog er der en række områder, hvor der ikke må drives krabbefiskeri.

De områder som de havgående krabbefiskere ikke må være i er følgende:
Aasiaat krabbekassen (se bilag 6)
Sisimiut krabbekassen (se bilag 5)
Maniitsoq/Kangaamiut krabbekassen (se bilag 4) og
Paamiut krabbekassen (se bilag 3)
Klage
Hvis man mener, at man har fået uberettiget afslag, kan man klage til apn@nanoq.gl.

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Nuuk Borgerservice
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 31 11 51
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl