airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
En af de fisk, der i særlig grad fiskes efter, er torsk. Torsk lever både i fjordene og til havs. Den lever blandt andet af muslinger, snegle, ammassætter, rødfisk og rejer. Torsk kan fiskes hele året rundt.

Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive fiskeri efter torsk.

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter torsk til eget forbrug.

Fiskeri efter torsk er delt op i kystnært og havgående fiskeri.

Din kommune kan have vedtaget særlige regler om torskefiskeri i din kommune. F.eks. kan den enkelte kommune selv bestemme, hvilke fiskeredskaber du skal bruge. Du har pligt til at sætte dig ind i disse bestemmelser, inden du fisker efter torsk.
Betingelser
I det kystnære fiskeri er det ikke tilladt at fiske med garn. De enkelte kommuner kan dog tillade garnfiskeri, hvis de lokale forhold er til det, f.eks. hvis der ikke er risiko for overfiskeri ved at fiske med garn.
Ansøgning om fiskerilicens
Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive torskefiskeri. Fiskerilicenser udstedes til kystnært og havgående fiskeri.

Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Kvoteåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

Kystnært torskefiskeri
Vil du søge om fiskerilicens til kystnært torskefiskeri, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Ansøgning om licens til kystnært erhvervsfiskeri efter torsk - 2017

Når du har en fiskerilicens til kystnært torskefiskeri, skal du lande dine fangster til et indhandlingssted eller til et omladnings/indhandlingsfartøj i Grønland.

Du skal altid vise din fiskerilicens, når du indhandler:
• Er dit fartøj under 9,4 meter, er det indhandlingsstedets pligt at rapportere dine fangster
• Er dit fartøj over 9,4 meter, skal du selv føre logbog over dine fangster
• Er dit fartøj over 9.4 meter og under 90 BRT/120 BT skal du aflevere logbogen til indhandlingsstedet
• Er dit fartøj større end 90 BRT/120 BT, skal du indsende logbogen til GFLK, Postboks 501, 3900 Nuuk

I 2016 blev kvoten for kystnært fiskeri efter torsk fastsat til 25.000 tons.

I denne link bliver TAC og kvoter både for kystnært og havgående fiskeri offentliggjort hvert år

Havgående torskefiskeri
Hvis du vil søge om fiskerilicens til havgående torskefiskeri, skal du henvende dig til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Når du driver havgående torskefiskeri, skal du føre logbog dagligt.

Det havgående fiskeri er delt op i 2 forvaltningsområder:
• Vestgrønland
• Østgrønland

Fiskeri efter torsk på Vestgrønland kan ske hele året. I Østgrønland kan der fiskes fra 1. juli til 31. december.

I 2016 blev kvoten for havgående fiskeri efter torsk fastsat til 16.000 tons i Østgrønland.

I denne link bliver TAC og kvoter både for kystnært og havgående fiskeri offentliggjort hvert år

Du kan læse mere om fiskerilicenser her
Klage
Hvis du mener, at du har fået uberettiget afslag, kan du klage til apn@nanoq.gl.
Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Servicecenter Atammik
Atammik B-800
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 81 85 44
Fax: (+299) 81 85 96
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Itilleq Servicecenter
Itilleq
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 96 77
Fax: (+299) 86 96 97
E-mail: itilleq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangerlussuaq Servicecenter
Servicecenter
Postbox 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon: (+299) 84 12 77
Fax: (+299) 84 13 77
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangaamiut Servicecenter
Kangaamiut Kommunip Allaffia
Postboks 9
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 94 20
Fax: (+299) 81 94 19
E-mail: kangko@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Maniitsoq Servicecenter
Kuuttartoq B1077
Postboks 100
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: maniitsoq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Napasoq Servicecenter
Napasoq Kommunip Allaffia
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 86 44
Fax: (+299) 81 86 43
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sarfannguit Servicecenter
Sarfannguit kommune kontor
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 95 15
Fax: (+299) 86 95 43
E-mail: sarfannguit@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sisimiut Borgerservice
Makkorsip Aqq. 2
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: sisimiut@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl