Indsamling af fugleæg

Der findes fugle overalt i Grønland, langt til havs, på kysten og de forekommer også på de isolerede nunatakker, som stikker frem ved randen af indlandsisen. Kun indlandsisen er ikke levested for fugle.

Der yngler omkring 60 fuglearter i Grønland. Halvdelen af ynglefuglene trækker væk fra Grønland om vinteren.

Du kan her se hvilke betingelser der gælder for indsamling af fugleæg, herunder hvilke fuglearter du må samle æg fra, hvornår, og i hvilke områder.

Der kan være en særlig kommunal vedtægt om indsamling af æg i din kommune. Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du indsamler æg.

Indsamlede æg, uanset om det er til erhvervsmæssigt og privat forbrug, skal årligt indberettes via Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.
Som udgangspunkt er det forbudt at indsamle æg. Ønsker du at indsamle æg, skal du have et gyldigt fritids- eller erhvervsjagtbevis.

Ved indsamling af æg er det ikke tilladt at anvende:
  • Reb
  • Stiger
  • Klatretov eller andet klatreudstyr

Endvidere må du ikke beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.

Hvilke fuglearter du må indsamle æg fra, og hvornår, afhænger af hvor du bor.

Har du fritidsjagtbevis eller erhvervsjagtbevis kan du til privat brug:

  • Indsamle æg fra Mallemuk, ravn, svartbag og gråmåge fra 1. april til og med 15. juni
  • Indsamle æg fra edderfugl og kongeedderfugl til manniusiorneq (traditionelt fermenterede æg), hvis du bor i zone 1 i perioden 15. juni til og med 25. juni
  • Indsamle æg fra søkonge i æglægningsperioden, hvis du bor i zone 1, 4 og 5

Har du erhvervsjagtbevis kan du med henblik på salg:

  • Indsamle æg fra måger

Du må kun sælge æg i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger og kun i hjemmehørende forvaltningsområde.
Du må ikke indsamle æg fra andre arter, end de der er nævnt her. Det er altså ikke lovligt at indsamle æg fra lomvier eller havterner og kan blive straffet med bøde.
Du må kun indsamle maksimum 2 æg fra hver rede af edderfugl og kongeedderfugl fra 1. april til og med 15. juni. Og du ikke tømme en edderfuglerede med uklækket æg under ægindsamlingsperioden.

Der er 40 fuglebeskyttelsesområder. Indenfor en afstand af 500 meter fra disse områder må du ikke gå i land eller færdes fra 1. maj til og med 31. august.

Skrevet af: Departementet for Fiskeri og Fangst

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.