Jagt på moskusokse

Ansøg, forny eller indberet her

Moskusokser jages for deres kød, uld og horn. Det er et planteædende pattedyr, der fuldt udvokset typisk vejer mellem 200-300 kg. Moskusoksen har sin naturlige udbredelse i Øst- og Nordgrønland, fra Ittoqqortoormiit til Inglefield Land.

I Vestgrønland findes udsatte bestande ved Kap Atholl, Svartenhuk, Naternaq, Kangerlussuaq, Ivittuut og Nanortalik. Moskusokserne ved Nuuk er selv vandret sydover fra Kangerlussuaq-området.

Du skal være opmærksom på, at der muligvis er en særlig kommunal vedtægt om moskusjagt i din kommune. Du har pligt til at sætte dig ind i de kommunale vedtægter, inden du tager på moskusoksejagt.

 

Moskusokser må jages med rifler samt bue og pil:
• Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst 6,5 x 55, projektildiameter på 6,5 mm.
• Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst 7,62 x 63, projektildiameter på 7,62 mm.
• Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Compound-bue, sammensat / moderne, med fast indstillede sigtemidler og minimum 60 pund, 28 kg, trækkræft. Pilens vægt skal minimum være 525 grains, 34 gram. Mekanisk pilespids er ikke tilladt.

Anvendelse af transportmidler
Det er forbudt at jage eller forfølge moskusokser med motoriserede transportmidler og du må ikke tage hunde med på moskusoksejagt.

Anvendelse af motoriserede transportmidler skal følge de kommunale vedtægter og de må kun anvendes til transport til og fra fangstområdet. Du skal holde en minimumsafstand på 500 meter til levende moskusokser, når du færdes på motoriserede transportmidler.

Du må bruge hundeslæde som transportmiddel i slædehundedistrikterne øst for 44° W og nord for 66° N.


Dispensationsansøgning
Hvis du har erhvervsjagtbevis, kan du søge om dispensation til drivning af moskusokser. Vil du søge om dispensation, skal du sende en skriftlig ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst. Dispensationsansøgningen skal indeholde:
• Deltagerliste, samt information om tidspunkt og lokalitet for drivningen.
• Information om drivningen skal foregå med brug af snescooter, ATV eller helikopter.

Bemærk
Såfremt du anskyder en moskusokse, er du forpligtet til at aflive dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri og Fangst eller jagtbetjenten såfremt en anskudt moskusokse ikke bliver genfundet og aflivet.

 

Ønsker du at jage moskusokse, skal du:

  • Være mindst 15 år.
  • Have et gyldigt jagtbevis.
  • Have en gyldig moskusokselicens.


Anskaffelse af jagtbevis
Ansøg eller forny dit jagtbevis her

Anskaffelse af moskusokselicens
For at få en moskusokselicens skal du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

En moskusokselicens er en tilladelse til at fange moskusokser i et bestemt område. Det fremgår af licensen, hvor mange dyr du må nedlægge. En moskusokselicens er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

For at få en moskusokselicens til efterårsjagten, skal du have betalt dit jagtbevis senest 1. maj.

Du skal indberette din fangst af moskusokser. Det kan du gøre på 2 måder:

  • Hvis du har et MitID, kan du klikke her for at indberette din fangst online her på sullissivik.gl

  • Har du ikke MitID, kan du indberette din fangst ved at udfylde årsskemaet i Piniarneq-hæftet, som du får med dit jagtbevis og aflevere den i dit lokale borgerservicekontor i din by eller bygd.

Du skal også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmeldingsskema, som er på bagsiden af din moskusokselicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens slutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst for at kunne få et jagtbevis året efter - også selvom du ikke har fanget noget.

 

Fangstkvoter for moskusokser bliver fordelt således:

Først fordeler Naalakkersuisoq for Fangst fangstkvotens størrelse og nationale fordeling efter offentlig høring.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

De fastsatte kvoter for fangståret 2023 kan ses her

 

Fangstregioner
Der er 9 fangstregioner:
• 5 på vestkysten.
• 2 i Thuleområdet.
• 2 på østkysten.

Fangstperioder
Fangstregionerne har forskellige fangstperioder.
For alle regioner gælder dog, at fangstperioden først starter efter kælvningsperioden, som normalt er i maj og juni måned. Moskusokser ved Nuuk og Nanortalik er fredet.

Moskusjagt perioder gældende for året 2023

Forvaltningsområde Maniitsoq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1, 2, 3 og 4 starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 400 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 120 dyr. Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat er medtaget i moskusokseregion Naternaq. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl er på 60 dyr. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land forbliver uændret på 60 dyr.

Forvaltningsområde Ivittuut: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst foreslås på baggrund af minimumstælling til 50 1-2-årige dyr, fordelt på 30 køer og 20 tyre. Fangstperioden forløber fra 15. oktober til og med 15. december.

Forvaltningsområde Sigguk: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Kvoten er uændret på 150 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Fangstperioderne for erhvervsfangst og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober samt 10. november til og med 10. december. Kvoten er uændret på 115 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Fangst af moskusokser flyttet til Ippatit (Nanortalik) i bunden af Tasermiut er forbudt

 

Skrevet af: Fangst- og Jagtafdelingen

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.