NemID er ude af drift. Nets arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi beklager ulejligheden.

Ansøgning om fiskerilicens

En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsfiskeri. Alle der vil drive erhvervsfiskeri efter arter, der er reguleret gennem kvoter, skal have en licens. Du kan søge om licens som enkeltperson eller som enkeltpersoner i fælleskab, eller som selskab i form af aktieselskab, anpartselskab, andelselskab eller partrederi.

Der kan udstedes 4 typer fiskerilicenser
• 1) Tidsbegrænsede licenser med højst tilladt fangstmæng¬de
• 2) Tidsubegrænsede licenser med højst tilladt fangstmæng¬de
• 3) Tidsbegrænsede licenser uden højst tilladt fangst¬mængde
• 4) Tidsubegrænsede licenser uden højst tilladt fangstmæng¬de
• Udenlandske fiskere kan ikke fiske i Grønlands fiskeriterritorium uden en opnået licens fra Naalakkersuisut
• Der er maximum eller minimums krav til fartøjs størrelser der må fiske ved kystnærfiskeri og minimuskrav til fartøjers størrelser til havgående fiskeri alt afhængig af hvad der fiskes efter. Fartøjer der må benyttes til erhvervsfiskeri i Grønlands kyst er følgende:
• Godkendte joller må have en maximal størrelse på 6 meter eller derunder.
• Fartøjer der må benyttes til kystnærtfiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Diskobugten, Uummannaq og Upernavik må have en maximal størrelse på 19,99 BRT/31,99 BT eller derunder.
• Fartøjer der må benyttes til kystnærfiskeri efter torsk, hellefisk og rejer må have en maximal størrelse på 75 BRT/120 BT eller derunder til andre fiskearter.
• Fartøjer der må benyttes til havgående fiskeri må have en størrelse på over 75 BRT/120 BT til torsk, hellefisk, rejer, makreller og andre fiskearter.
• Fartøjer på 20 BRT/37 BT og derover må ikke udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber indenfor basislinien i perioden 1. april til og med 30. september.
Forbuddet for krabbefartøjet gælder dog ikke i området nord for 68030N og syd for 70030N
• Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal den være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen – registrering af fartøjet hos søfartsstyrelsen skal være modtaget som en del af ansøgningen til et fiskeri licens
• Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal målebrevet af fartøjet sendes sammen med ansøgningen til et fiskerilicens

For rejefiskeri og for fiskeri efter hellefisk gælder særlige regler.

 

For at være godkendt som erhvervsfisker, skal du have en licens og en godkendt jolle eller fartøj til erhvervsfiskeri. For at få en licens skal du opfylde 3 betingelser:
• Du skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund
• Det betyder at du skal have haft folkeregisteradresse og boet i Grønland de sidste 2 år
• Det betyder også at du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste 2 år

Du kan dog i særlige tilfælde søge om dispensation fra disse regler.

En fiskerilicens er personlig og gælder kun for den art, som er anført på licensen. Det betyder at:
• Licensen tilhører dig og det er kun dig der må benytte den
• Hvis en anden person fisker med dit fartøj, skal vedkommende leje fartøjet og lejeren skal have egen licens. På licensen skal fartøjet være skrevet på som skal fremvises ved indhandling eller efter kontrollerens anmodning.
• Man kan ikke leje sin licens ud til andre

Pligter
Når du har en fiskerilicens, har du pligt til at:
• Have din licens med dig når du fisker, så du kan vise den, hvis jagtbetjenten eller hvis Grønlands Kommando efter deres forlangende vil lave kontrol
• Efterleve de fiskemetoder, der er for de arter, du fisker
• Anvende de påbudte fiskeredskaber til de enkelte arter
• Overholde kravene for de forskellige fiskeområder
• At du kun kan fiske indenfor det tidspunkter fiskeriet er fastsat til at foregå
• For kvoterede arter stoppes fiskeriet ved fastsat slutdato eller når kvoten er opfisket før slutfiskedato.
• Vise din licens hver gang du indhandler eller efter kontrollerens anmodning
• Indberette fangster enten med logbog eller direkte til indhandlingsstedet
• At du lander alt fiskeudstyr når det blev meddelt at kvoten er opfisket
• At du skal fremsende fangstmængde når det kræves i licensen også selvom du ikke har fanget noget.

Overholder du ikke de regler, der er for fiskeriet, risikerer du at miste din licens. Det kan f.eks. ske, hvis du fisker andre arter eller større mængder, end du har licens til.

Uanset om du har en fiskerilicens eller ej, skal du altid overholde de regler, der er for fiskemetoder og redskaber til de enkelte arter og områder.

Ansøgninger til fiskerilicenser sker hos ens hjemkommune.
En fiskeri licens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigfiskeri eller fritidsfiskeri for kvoterede og regulerede fiskearter.
• Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal den være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen – registrering af fartøjet sker hos søfartsstyrelsen ved fremsendelse af et udfyldt skema, denne registrering skal være modtaget som en del af ansøgningen til et fiskeri licens
• Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal nationalitetsbeviset og målebrevet af fartøjet sendes sammen med ansøgningen til et fiskerilicens

Hvis man vil fiske efter regulerede og kvoterede fiskearter, skal man søge om en licens.
Det gælder hvis man er/eller vil være
• erhvervsjollefisker,
• fartøjsfisker eller
• fritidsfisker
Derudover skal man have opfyldt en række krav og kriterier for at kunne komme i betragtning i sin ansøgning.

Du kan søge om licens som:
• Enkeltperson
• Partrederi
• Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
• Efter én bestemt art
• I ét bestemt område
• I 1 år fra 1. januar til 31. december

Ønsker du at fiske efter flere arter, skal du søge om licens til alle de arter, som du ønsker at fiske efter.

Når du søger om fiskerilicens skal du udfylde et ansøgningsskema:
• Driver du kystnært fiskeri, kan du søge hos Sullissivik eller hos erhvervskontoret i din kommune. Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere, vil du få din fiskerilicens sendt til din folkeregisteradresse
• Vil du forny dit jollelicens skal du henvende dig til din kommune hos sullissivik eller hos erhvervskonsulenten
• Ansøgninger til fiskerilicenser skal ske senest 30. november

Krav og kriterier til ansøgning om erhvervsmæssig fiskeri efter jolle

Maritimuddannelsespapir vedlægges
Udtalelse fra fisker og fangerforening
Udtalelse fra arbejdsgiver fra fiskeriet
Udtalelse fra erhvervskonsulenten
Ansøgningen sendes til APNN fra Aalipi medarbejder – og kvittering om forsendelsen modtages

• Vil du drive havgående fiskeri, i grønlandsk eller udenlandsk farvand, skal du sende en ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst
Er du erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive havgående fiskeri efter blandt andet hellefisk, torsk, krabber, rejer, eller rødfisk
På Vestkysten kan du fiske efter flere kvoterede arter, herunder hellefisk, torsk, rejer, krabber og rødfisk. På Østkysten kan du også fiske efter flere kvoterede arter, herunder hellefisk, torsk, rejer, krabber, rødfisk og lodde. Det forudsætter at du har en fiskerilicens.
Udenlandske fartøj kan fiske i Grønlands farvand på baggrund af fiskeriaftaler som Grønland har indgået.
Grønlandske fartøjer har også mulighed for at fiske i andre farvand afhængig af aftaler som Grønland indgår.
Du kan få overblik over de indgåede aftaler og etablerede grønlandske fiskeriselskabers muligheder for ansøgning ved at skrive til apnn@nanoq.gl.
Derudover gennemføres der en række forsøgsfiskerier efter blandt andet brosme, blåhvilling, lange, makrel og sild, der også forudsætter en licens. Det kan du læse mere om det her.

Bemærk
Du kan kun indhandle med det eller de fartøjer, som står på din licens. Det betyder, at både jolle og hundeslæde eller din fartøj eller de fartøjer du benytter til fiskeriet skal anføres på din licens.

Husk at give Departementet for Fiskeri og Fangst besked, hvis oplysningerne på din fiskerilicens ikke længere er gældende. Det kan f.eks. være, hvis du gerne vil fiske fra en anden båd, end den der står på din licens.

Læs mere om ændring af licens

 

Hvis du har søgt og fået afslag på din ansøgning om fiskerilicens, kan du klage over afslaget.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over.

Du skal sende din skriftlige klage til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Din klage vil blive behandlet af Departementet for Fiskeri og Fangst. Hvis departementet har yderligere spørgsmål, vil de kontakte dig. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen fra Departementet for Fiskeri og Fangst, kan du forelægge din sag for Ombudsmanden eller forsøge at få afgørelsen prøvet ved domstolene.

 

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.