Kikkulluunniit piniarusuttut piniarnermut allagartaqassapput. Sunngiffimmi piniarnermut allagartaq pisanut nammineq atugassanut atorneqassaaq. Sunngiffimmi piniarnermut allagartaqarnermittaaq uumasunik pisassiissutaasunik piniarnissamut akuersissutinik qinnuteqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit, assersuutigalugu umimmaat tuttullu, aammalu aqutsiveqarfiit ilaanni qilalukkat qernertat qaqortallu.

Illit kisivit sunngiffimmi piniarnermut allagartat atorsinnaavat. Piniarialersinnak sunngiffimmi piniarnermut allagartat akileqqaassavat. Girokorti akilersimaneranut uppernarsaat tassa illit piniarnermut allagartat. Allagartap allakkerivimmit Netbankimilluunniit akiliisimanermut uppernarsaat ilanngullugu tigumminissaanut pisussaaffeqarputit, taanna pappialaq piniarnermut aalisarnermullu nakkutilliisup uppernarsaammik takorusutaqassappat uppernarsaatitut atortusaavat..

Allagartaqarnikkut pisavit nalunaarutiginissaanut pisussaaffeqarputit. Pisavit qanoq qaqugulu nalunaarutigisinnaanerlugit toqqagassap Ingerlatseriaatsip ataani takusinnaavatit.

Piniariartarfissat piffissallu piniarfiusussat takuneqarsinnaapput www.nunagis.gl-imi imaluunniit akuersissummi tunniunneqartumi.

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit (APN) pisuussutit uumassusilinnut tunngatillugu piniarnermut atuinermullu malittarisassat aqunneqarput.

 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarnerup nalaani aqqaneq-marlunnik (12) ukioqalereersimassaatit inuillu allattorsimaffiatigut Kalaallit Nunaanni najugaqassallutit. Inuit allattorsimaffiatigut najugaqarnermut piumasaqaammit immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaavoq, utaqqiisaasumik Kalaallit Nunaata avataaniinnerit ilinniartitaaneq pissutigalugu pisimappat, imaluunniit Kalaallit Nunaannut arlaatigut attuumassuteqaruit.

Piniarnermut allagartat annaaratarsinnaavat:
• Piniarnermut inatsit ilisimaaralugu unioqqutikkukku imaluunniit arlaleriarlutit unioqqutissimagukku
• Piniarnermi akisussaassuseqanngitsumik sakkortuumik iliuuseqarsimaguit
• Piniarnermi inummik ajoqusiisimaguit

 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartaq 250 koruuneqarpoq. Sunngiffimmi piniarnermut allagartaq atuutilissaaq aatsaat netbank imaluunniit allakkerivik aqqutigalugit girokorti akilerukku. Girokortip akilersimaneranut uppernarsaat tassa illit piniarnermut allagartat.

Kommunit piniarnermut allagartanik tunniussisarneq, nutarterineq aamma ukiumoortumik pisanik nalunaaruteqartarneq pillugu sullissineq januaarip aallaqqaataaniit 2017-mi tiguaat. Tamanna pillugu ukiumoortumik pisanik nalunaarsuiffik Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqartarunnaassaaq, taarsiullugu
illit nammineq www.sullissivik.gl aqqutigalugu imaluunniit najukkanni Sullissivimmi ikiorneqarlutit nalunaarutigisassavatit.

Piniarnermut allagartalersuinermut tunngasut taakku marluk aqqutigalugit iserfigisinnaavatit, tassanilu aamma piniarnermut allagartat ukiup ingerlanerani tammaassimagukku anillatseqqissinnaavat imaluunniit pdf-tut toqqorsinnaallugu. Netbank aqqutigalugu akiliisimanermiit uppernarsaatip anillatseqqinnissaa eqqaamassavat. Piniarnermut allagartamik immikkut akuerineqarnissaq pillugu qinnuteqaatit Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup suli suliarisarpai.

Piniarnermut allagartaq isikkumigut allanngornikuuvoq maannakkullu pappiaraq A4-tut angissuseqalernikuulluni, asseq takuuk. Allakkerivimmi akiliisimaguit eqqaamallugu illit atit allaqqasortaliup nassarnissaa. Tassa taanna akiliisimanermut uppernarsaat ilanngullugu piniarnermut allagartaasoq. Piniarnermut allagartat suli plastikkimik poorsinnaavat. Tamanna PINIARNEQ-mi pisarpat taakkulu Sullissivimmi tunniunneqartarlutik.

Piniarnermut allagartavit akilersimaneranut uppernarsaatitut akiliisimanermut allagartap toqqornissaa eqqaamassavat. Allagartap nittartakkatigut aningaaserivimmut akilernissaa pitsaasuusarpoq, taamaalillutit tassanngaanniit allagartaq anisittuaannarsinnaagakku.

 

Ugguuna toqqaannartumik attaveqaatitigut qinnuteqarit
Sunngiffimmi piniarnermut allaagartaq aajuk

Uani piniarnermut allagartat nutarsarsinnaavat imaluunniit siullermeeruit piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit. Imminut sullinneq atorlugu allagartartaarniaruit
• Ukiup piniarfiusup siulianit pisatit nalunaarsornerisigut sunngiffimimi piniarnermut allagartat nutartersinnaavat, ukiumut piniarfiusumut atuutsilerlugu.
• Sunngiffimmi piniarnermut allagartaqanngikkuit imaluunniit allagartat piniarfiusumi kingullermut atuussimappat imaluunniit taassuma siulianut atuussimappat sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit

Piumasaqaatit tamaasa naammassisimagukkit angerlarsimaffinni piniarnermut allagartassat ingerlaannaq naqitanngorlugu anillatsissinnaavat.

Taakku marluk sullissivik.gl-ikkut toqqaannartumik imminut sullinnikkut suliarineqarsinnaapput imaluunniit najukkanni innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginnissuteqarnikkut suliarineqarsinnaallutik.

Malugiuk
Maluginiassavat ukiumut immersuiffik nassiutinngikkukku, piniarnermut allagartat nutarsarsinnaanngilat. Piniarnermut allagartat siuliani atuutilersimasoq akilersimanngikkukku, aamma tamatuma akilernissaa pisariaqarpoq, Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmiillu attavigineqassaatit.

Umimmanniarnissamut tuttunniarnissamullu akuersissummik peqaqqaassaatit. Najukkanni innuttaasunut sullissivimmi akuersissummik qinnuteqassaatit.

MitID-mik atuisunut
Sullissivik.gl-ikkut toqqaannartumik imminut sullinnikkut piniaruit, MitID atortariaqarpat. MitID atorsinnaasat netbankimut atortakkavit assigissavaa.

Paasisaqarnerugit MitID-millu inniminniillutit

MitID-mik atuisuunngitsunut
MitID-mik atuisuunngikkuit, illit sunngiffimmi aallaaniartartutut piumasaqaatit tamaasa naammassigukkit erngertumik piniarnermut allagartamik tunineqassaatit kommunip innuttaasunut sullissivianut, inuussutissarsiornikkut siunnersortimut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginninnikkut.

Tamanna atuuppoq ukiumut immersuiffik atorlugu piniarnermut allagartat nutarterniarukku imaluunniit siullermeertumik qinnuteqartuuguit.

Ukiup piniarfiusup kingullermit piniarfiusup siulianit pisavit nalunaarutigineratigut sunngiffimmi piniarnermut allagartat kommunip nutarsarsinnaavaa, piniarfiusumullu tullianut sunngiffimmi piniarnermut allagartat nutarsarlugu.

Piumasaqaatit tamaasa naammassigukkit angerlarsimaffinni piniarnermut allagartassat ingerlaannaq naqitanngorlugu anillatsissinnaavat.


Piumasaqaatinit immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqarsinnaavutit, Kalaallit Nunaannut attuumassuteqaruit kisiannili Nunatsinni najugaqarnak ilaatigut nunani allani ilinniagaqarneq peqqutigalugu. Tamanna toqqaannartumik attaveqaatitigut sullissivik.gl-ikkut imaluunniit kommunikkut isumagineqarsinnaavoq.

 

Ukiumi pineqartumi 15. oktober sioqqullugu pisavit nalunaarutiginissaanut pisussaaffeqarputit.

Tassa imappoq ukioq kingulleq 1. oktober ukioq mannalu 30. september akornanni pisarisimasatit, ukioq manna 1. oktober aallarnerfigalugu kingusinnerpaamillu 15. oktober nalunaarutigereersimassallugit.

Periutsit marluupput:
• MitID-mik atuisut: Toqqaannartumik sullissivik.gl-ikkut
• MitID-imik atuisuunngitsunut: kommunimi innuttaasunut sullissivimmut, inuussutissarsiutinut siunnersortimut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut ukiumoortumik immersugassaq immersorsimasap nassarlugu ornigunnikkut, taamaasilluni kommunip qarasaasiatigut sullissiviatigut immiunneqarsinnaaniassammat

 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartamik pissarsinissamut piumasaqaatit naammassigukkit, girokorti aamma paasissutissatut quppersagaq “Piniarneq” ilinnut nassiunneqassapput. Quppersakkamiipput piniarnermi piffissat piniarfiusut aammalu Namminersorlutik Oqartussanit paasissutissat, aammalu pisat nalunaarutiginissaannut ukiumut immersuiffissaq.

 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartat inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartanngortissinnaavat toqqaannartumik sullissivik.gl-ikkut imaluunniit kommunimut saaffiginninnikkut. Inuussutissarsiutigalugu allagartamut allanngortinniarlugu:
• Pisatit toqqagassat Sunngiffimmi piniarnermut allagartatigut aamma Pisat aqqutigalugit nalunaarutigineratigut nalunaarutigissavatit. Malugiuk, sunngiffimmi piniarnermut allagartavit nutarsarnissaa pisariaqanngimmat
• Tamatuma kingorna imminut sullinnikkut toqqagassaq Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartaq aqqutigalugu inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartamik nutaamik qinnuteqassaatit imaluunniit kommunimut saaffiginninnikkut

Ukioq piniarfiusup ingerlanerani sunngiffimmi piniarnermut allagartap inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartamut paarlaanniarukku, kommunip allaffianut nunaqarfimmiluunniit aqutsisut allaffianut saaffiginnissaatit. Allanngortitsineq toqqaannartumik attaveqaatitigut nammineq sullinnikkut isumagineqarsinnaanngilaq.

Imminut sullinniaruit una tuussavat

 

Ukioq kaajallallugu sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit. Taamaattorli maluginiassavat:

  • Aasaanerani umimmanniarnissamut tuttunniarnissamullu piniarniaruit, piumasaqaammut immikkut akuersissuteqartoqanngippat, sunngiffimmi piniarnermut allagartat 1. maj nallertinnagu akilereersimassagakku
  • Ukiup piniarfiusup tullianut sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit ulloq 1. oktober kingorna
  • Pisatit 15. oktober sioqqullugu nalunaarutigissagakkit. Pisatit nalunaarsorneqareerpata, ukiumut piniarfiusumut tullermut atuuttussamik sunngiffimmi piniarnermut allagartamik namminerisamik pappialanngorlugu anillatsitsisinnaavutit imaluunniit kommunimi allagartaq anillatsissinnaavat. Pisatit nalunaarutiginngikkukkit piniarnermut allagartat nutarterneqarsinnaanngilaq

 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsimaguit itigartitaallutillu, immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqarsinnaavutit imaluunniit naammagittaalliutiginissaanut periarfissaqarputit. Naammagittaalliuteqarsinnaavutit isumaqaruit eqqunngitsumik tunngaveqarluni itigartitsisoqarsimasoq, aammalu qinnuteqaatit pillugu paasissutissanik nutaanik saqqummertoqarsimappat.

Itigartitsissutigineqartoq naammagittaalliutiginiarukku, ukioq piniarfiusup naannginnerani taamaasiussaatit. Naammagittaalliuut uunga nassiutissavat:

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Att.: Piniarnermut aallaaniarnermullu immikkoortortaqarfik
Postboks 269
3900 Nuuk
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit suli apeqqutissaqartoqarpat attavigineqassaatit. Suliaq ilinnut tunngasoq suliarineqareerpat, naammagittaalliutit pillugu akissutisissaatit.

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit aalajangiunneqartoq naammaginngikkukku, suliaq ilinnut tunngasoq Ombudsmandeqarfimmut imaluunniit eqqartuussiveqarfinnut suliassanngortinnissaanut saqqummiussinnaavat.

 

Aalisarnermut, Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Nittartagaq: www.apn.gl
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik (APN)
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.